Sevgiforum - Kişisel Gelişm - Psikoloji

Üretim ve Hammedeler

Üretim ve Hammedeler Üretim süreçleri, son yıllarda Avrupa PVC endüstrisini tutarlı bir şekilde optimize etmiştir. Bu aynı zamanda tarifler için de geçerlidir. Dolayısıyla, dengeleyici ve plastikleştirici kullanımında önemli değişiklikler vardır.

Petrol ve kaya tuzu sentezi

PVC üretimi için başlangıç malzemeleri ham petrol / doğal gaz ve kaya tuzu. Yağ, ara aşamada etilen termal ayrıştırma yoluyla nafta üretmek için kullanılır. Öte yandan klor, elektrokimyasal yollarla (klor / alkalin elektrolizi) kaya tuzundan elde edilir. Bugün, bunların çoğu, daha sonra 2017’den itibaren yalnızca AB’de kullanılacak olan modern, enerji tasarruflu membran sürecini kullanıyor. Kostik soda ve hidrojen önemli yan ürünler olarak kullanılır. Yine birçok başka sentez için hammaddelerdir. Etilen ve klorden% 43 -% 57 oranında vinil klorür (VC) üretilir. VC, PVC’nin monomerik yapı taşıdır. VC’nin PVC’ye dönüştürülmesi teknik olarak çeşitli işlemlerle süspansiyon (S-PVC), emülsiyon (E-PVC) ve toplu PVC (M-PVC) olarak gerçekleştirilir.

 

Katkı maddeleri

PVC ürünler, yarı bitmiş ürünlere veya bitmiş ürünlere ilave işlemlerde katkı maddeleri (katkı maddeleri) ile karıştırılan beyaz, kokusuz bir tozdan yapılır. Bu tür bir ekleme sadece neredeyse tüm plastiklerde değil, aynı zamanda cam, çelik, beton vb. Geleneksel malzemelerde de yapılmakta ve Additivierung olarak adlandırılmaktadır.

Temel olarak, aşağıdaki katkı maddeleri kullanılır:

  • Stabilizatörler ve yardımcı stabilizatörler
  • yağlayıcı madde
  • değiştiriciyi, ısı direncini ve / veya işleme davranışını geliştirmek için polimerik adjuvanlar
  • dolgu maddeleri
  • pigmentler
  • yumuşatıcı

İşlenebilirliği ve PVC’nin nihai ürün kalitesi üzerindeki etkisini arttırmak için katkı maddeleri olarak adlandırılan katkı maddeleri kullanılır. Stabilizatörler ve yağlayıcılar, örneğin, polimerin farklı işlemlerde işlenmesini mümkün kılar. Değiştiriciler, plastikleştiriciler ve pigmentler gibi katkı maddeleri, bitmiş ürünün istenen spesifik malzeme özelliklerini sağlar. Katkı maddelerinin uygun seçimi ve bileşimi nedeniyle, taze eti paketlemek için gofret-ince esnek filmler veya içme suyu temini için sağlam borular gibi farklı malzemeler malzemeden üretilebilir. Katkı maddeleri, tek tek bileşenler olarak veya dengeleyiciler ve yağlayıcılar durumunda olduğu gibi, tek paket olarak adlandırılan – birkaç bileşenin bir karışımı olarak eklenebilir.

stabilizatörler

Stabilizatörlerin kullanılması, işleme sırasında PVC’nin yeterli ısı stabilitesini sağlar ve son ürünü, ısı, UV ışığı veya oksijen kaynaklı değişikliklerden korur. PVC ürünlerinde metallerin inorganik ve organik tuzları kalsiyum, çinko, baryum, kurşun veya kalay kullanılmaktadır. Bu tuzlar moleküler yapıya sıkıca tutturulur. Ürünleri kullanırken çevreye giremezsiniz. Stabilizatörlerin kullanımı son yıllarda önemli değişiklikler göstermiştir. Örneğin, Avrupa endüstrisi, tüm AB Üye Ülkelerinde kadmiyum dengeleyici satışlarını ve kullanımlarını durdurdu ve 2016’dan itibaren yeni ürünler için tam kurşun dengeleyicilerin yerini alacak. Avrupa İstikrar Birliği ESPA ve Avrupa Plastik İşleme Birliği EuPC Ekim 2001’de, Gönüllü Taahhüt Vinil 2010’da da kurşun dengeleyicileri değiştirmeyi kabul etti. Bunun için kendilerine çeşitli ara hedefler koymuşlardı (temel: 2000 yılında tüketim):

  • 2005 yılında eksi% 15
  • 2010’da eksi% 50
  • 2015 yılında eksi% 100

2010 yılı hedefi zaten 2008’de aşıldı. 2010 yılında kurşun stabilizatörlerinin azaltılması zaten% 76 civarındaydı. Aynı zamanda, alternatif stabilizasyon sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi, son yıllarda kayda değer finansal harcamalarla önemli ilerleme kaydetmiştir. Batı Avrupa’daki pazar payı 1994’de% 5’ten% 50’ye yükselen kalsiyum / çinko bazlı sistemlerin yanı sıra kalay da önemli bir rol oynuyor. Son gelişmeler, metal içermeyen, organik stabilizasyon sistemlerini de kullanmaktadır. Karışımlarda kullanılan ısı stabilizatörlerinin miktarı son yıllarda daha verimli katkı maddeleri ve daha hassas proses kontrolü nedeniyle düşmüştür. Eski ürünleri geri dönüştürerek, geri dönüşüm ürünü kadmiyum ve kurşun içerebilir. Bu yasal olarak izin verilir geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı için teşvikler oluşturmak. Kadmiyum için, 20 Mayıs 2011 tarih ve 494/2011 sayılı AB Komisyonu Direktifi kadmiyum içeren geri dönüşümün yeniden kullanımını düzenlemiştir.

Yumuşatıcı

Avrupa’da üretilen PVC’nin yaklaşık% 70’i, dayanıklılığı ve hava koşullarına dayanıklılığı ile karakterize edilen pencere profilleri ve borular gibi zor ürünleri yapmak için kullanılır. Kalan% 30, esnek ürünlere dönüştürülecek. Plastikleştiriciler PVC’ye kauçuğa benzer özel performans özellikleri verir. Doğal olarak sert malzeme ilavesiyle elastik hale gelir. Aynı zamanda boyutsal olarak sabit kalır. Yumuşak PVC, geniş bir ürün yelpazesine kadar çeşitli şekillerde işlenebilir. Bir PVC ve plastikleştirici karışımından yapılan macunlar, örneğin etkileyici vinil duvar kağıdı veya bakımı kolay hijyenik yer döşemeleri yoluyla yelpazeyi genişletir.

Yumuşak PVC, çok yönlü uygulamaları mümkün kılan mükemmel malzeme özellikleri ile tanımlanır. Suni deri, hava koşullarına dayanıklı çatı kaplama membranları veya aleve dayanıklı kablolar gibi esnek ürünler hayatımızı zenginleştirerek daha rahat ve daha güvenli hale getirir. Tıbbi bakımda, yumuşak PVC uygulamaları on yıllardır kanıtlanmıştır. Kan torbaları, tüp sistemleri veya yara örtüleri hasta bakımının temel bileşenleridir. Tıbbi uygulamalarda PVC 1 numaralı plastiktir. İyi uyumlulukları sayesinde, uzmanlar bu alanda çok hassas alerjik kişiler için PVC ürünleri de önermektedir.

En yaygın kullanılan plastikleştiriciler ftalik asit esterleridir. Kullanıldığında, Avrupa pazarında son yıllarda yüksek moleküler ağırlıklı plastikleştiricilere doğru bir kayma olmuştur. En büyük pay DINP ve DIDP’den oluşmaktadır. Bu maddeler, pazarda DEHP, DBP ve BBP gibi düşük molekül ağırlıklı plastikleştiricilerin yerini almıştır. Diğer özel plastikleştiriciler artık ekonomik önem kazanmıştır. Bunlar, adipik asit bazlı polimer plastikleştiricileri, adipatları, tereftalatları ve DINCH gibi diğer ftalat içermeyen plastikleştiricileri içerir.

Kamuoyu tartışmalarında ftalatlar defalarca insan ve çevre üzerindeki zararlı etkilerle ilişkilendirilir. Bu battaniye mahkumiyeti haklı değildir. Etkilerinde önemli farklılıklar gösteren birçok ftalat vardır. Düşük moleküler ağırlıklı, kısa zincirli ftalatlar (DBP, DIBP, BBP, DEHP) üremeye toksik olarak sınıflandırılmıştır, yani üremeyi etkilediğinden şüphelenilmektedir. Yeni Avrupa kimyasalları mevzuatı REACH uyarınca, bu maddeler “Çok Önemli Endişelerin Maddeleri” olarak listelenmiştir. Üretimleri ve uygulamaları bir onay sürecinden geçmiştir ve Şubat 2015’den bu yana yalnızca AB’deki ilgili izinleri alan şirketler tarafından kullanılabilir.

Buna karşılık, daha yüksek moleküler ağırlıklı ftalatlar DINP ve DIDP farklı özelliklere sahiptir. Bu maddeler etiketleme gereksinimlerine tabi değildir ve istisnalar dışında tüm mevcut uygulamalar için kullanılmaya devam edebilir (aşağıya bakınız). DINP ve DIDP, toksikolojik ve ekolojik olarak en yoğun araştırılan maddelere aittir. Her iki plastikleştirici, AB’de yıllarca süren risk değerlendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçti. Ocak 2014’te Avrupa Komisyonu, ağzına konulabilecek oyuncak ve bebek ürünlerinde DINP ve DIDP kısıtlamasının yeniden değerlendirilmesi üzerine bulgularını yayınladı. Avrupa Komisyonu, Avrupa Kimyasal Ajansı’nın (ECHA) bulguları ile çocukların ağızlarına koyabilecekleri oyuncak ve bebek ürünleri üzerindeki kısıtlamalara uyulması gerektiğini kabul eder.

Plastikleştiriciler DEHP, DBP ve BBP, 1999’dan beri AB’de çocuk oyuncakları ve bebek eşyalarında kullanılmamıştır.

Bu makaleyi Almanca Buradan Okuyabilirsiniz.

https://www.agpu.de/alles-ueber-pvc/herstellung-und-rohstoffe

Üretim ve Hammedeler - Sevgiforum

Sevgiforum - Kişisel Gelişm - Psikoloji