Zübeyr Bin Avvam O Bir Yiğit

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

Zübeyr Bin Avvam O Bir Yiğit


Zübeyr Bin Avvam O Bir Yiğit

Cennetle müjdelenen on sahabeden biri olan Zübeyr bin Avvam, İslam adına pek çok savaşta kılıç sallayan bir yiğittir.

Doğumu ve İslam’ı Seçmesi

Hz. Paygamber’in halası Safiyye’nin oğlu olan Zübeyr bin Avvam, hicretin ikinci yılında Medine’de dünyaya gelmiştir. Çocukluğu efendimizin çocukları ile birlikte geçmiştir. Henüz 16 yalındayken ilk iman edenler arasında yerini almıştır. Ancak amcası Nevfel bu durumu kabullenemeyerek Zübeyr’e türlü işkenceler etmiştir. Zübeyr yine de dininden dönmemiştir.

Zübeyr bir gün Hz. Peygamber’in şehit edildiğini duydu ve eline kılıç alarak sokağa fırladı. Önüne çıkan ilk müşrikten bunun hesabını sorma niyetindeydi ki karşısına Allahın peygamberi çıktı. Bu olay İslam adına çekilen ilk kılıç olarak tarihe geçti.

Mekke’de Müslümanlara yapılan eziyet artınca Habeşistan’a hicret başladı. İlk hicret edenler arasında Zübeyr bin Avvam da yer aldı. Orada Müslümanları korudu ve Müslüman olan Habeşistan lideri Necaşi’ye karşı ayaklanmaları bastırdı.

Zübeyr Bin Avvam O Bir Yiğit-2


İslam’ın Kahramanı

Zübeyr Peygamber efendimiz ile birlikte tüm savaş ve seferlere katıldı. Hatta Bedir Savaşındaki 3 süvariden biri Zübeyr bin Avvam’dı. Müslümanlara yardım için gelen Cebrail ve meleklerde Zübeyr’in sarığı ve kılığı görünüyordu. İslam adına yapılan tüm savaşlarda en ön saflarda yer aldı ve Hz. Muhammed’in korumasını üstlendi.

Hz. Peygamber Beni Kureyza Yahudilerinin Müslümanlara inat ettiği haberinin doğrulanmasını istedi. Bu görevde de ilk atılan Zübeyr bin Avvam oldu. İşte bu hadiseden sonra Peygamber efendimiz Zübeyr için “her peygamberin bir havarisi vardır, benimki de Zübeyr’dir.” demiştir. Hz. Ali’den rivayet edilene göre Peygamber Efendimiz Talha ve Zübeyr’in cennette komşusu olduğunu buyurmuştur.

Hz. Peygamber’in her an yanında olmuştur ve aynı zamanda vahiy katipliğini yapmıştır. Ancak aktardığı hadis sayısı çok azdır. Bunun nedenini soran oğluna ise Resulullah’tan işittiklerini aynen nakledememekten çekindiği için böyle davrandığını söylemiştir. Bu kadar hassas ve düşünceliydi.

Peygamber Efendimizden sonra halife Hz. Ömer’in danışmanlığını yapmıştır. Ömer bin atlıya bedel olduğunu söylemiş ve kendisinden sonra halife olmasını tavsiye ettiği isimler arasında yer vermiştir. Zübeyr Cemel Vakasına katılmayı reddetti ancak orada şehit edildi.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/zubeyr-bin-avvam-o-bir-yigit.262/
 
14 Haz 2020
3
1

Zübeyr Bin Avvam hazretleri tüm servetine rağmen, oldukça sâde bir hayat yaşamıştır. Sâde giyinmeyi, sâde yemek yemeyi ve zînet eşyasından uzak durmayı seçmiştir. Beyaz tenli, uzun boylu, kibar, zarif bir kimseydi. Emânete riâyet etme konusunda çok hassastı. Hazret-i Zübeyr bin Avvâm Tebûk seferine, Tâif Muhâsarasına, Vedâ Haccına katılmıştır. Hazret-i Zübeyr Bin Avvam namaz kıldığı sırada İbni Cermuz tarafından 67 yaşında şehit edilmiştir. Hazret-i Ali bu duruma çok üzülmüş ve Hazret-i Zübeyr’in cenâze namazını kendisi kıldırmıştır.
 
12 Haz 2020
38
18

Sevgili Peygamberimizin: "Her Peygamberin havarisi yani samimi dostu vardır. Benim havarim de Zübeyr'dir." buyurduğu Hazret Zübeyr İbnü'l-Avvam (r.a.) bu iman erlerindendir.
 
12 Haz 2020
31
20

Hazret-i Zübeyr, Peygamber efendimizin halası olan Hazret-i Safiyye’nin oğludur. İlk Müslümanlardandır. Cennetle müjdelenen on kişiden biridir.

Îmân ettiği vakit, amcası çok kızmıştı. Dinden dönmesi için, kendisini ateşe sokup çıkartıyordu. Amcasının, "Daha fazla inat etme, atalarının dînine dön" teklifine karşı diyordu ki:
- Aslâ küfre dönmem! Allah birdir. Fayda veya zararı olmayan putlara tapmam. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.

Böylece, yapılan bütün işkencelere büyük bir sabır ve metânet gösteriyordu.
 
18 Şub 2017
37
29

Hazreti Zübeyr (r.a.) İslam'da ilk önce "sell-i seyf" yapan yani, "kılıcını çeken" kişi olarak nitelenir bu yüzden. Bir çığır açmak, hayırlı işlerde öncülük yapmak, İslami güzellikleri yaşamada örnek olmak, kapanmayan bir sevap kapısını elde etmektir.

Hazreti Zübeyr'in (r.a.) de kıyamete kadar Allah yolunda kılıç sallayanlardan ecir alacağım Cibril-i Emin Resul-i Ekrem'e (s.a.v.) gelerek haber veriyor. Şöyle ki:
"Allah sana selam ediyor ve buyuruyor ki, Zübeyr'e benden selam söyle ve ona müjde ver. Kıyamete kadar Allah yolunda ne kadar kılıç sallayan mücahit varsa, onların ecirlerinden bir şey eksiltmeden hepsinin sevabı kadar Zübeyr'e de verilmiştir. Çünkü O, Allah yolunda kılıcını sallayanların ilkidir."

Sevgili Peygamberimiz Talha (r.a.) ile Zübeyr'den (r.a.) çok söz ederler, her ikisinin de aralarında büyük benzerlikler olduğunu belirterek vefakarlık, cömertlik, cesaret ve yiğitliklerini anlatırlarmış. Nesebleri Hz. Peygamber'in (s.a.v.) nesebiyle birleşiyor bu iki sahabenin. Şehadetleri de aynı hadisede gerçekleşiyor.
 
Üst