Zekat Sevgisi

Editör

Editör
13 Eyl 2019
85
59

zekat-sevgisi.png


Zekat Sevgisi

Zekat, zenginin borcudur. İhtiyaç sahiplerine vererek, malını arttırmasıdır. Zekat sevgisi ise Müslüman’ın malını paylaşma sevinci, isteğidir.

Zekat, kelime anlamı olarak artma, çoğaltma, arıtma ve bereket olarak açıklanır. Zekat sevgisi ile dolup taşan bir Müslüman, malının paylaşarak çoğalacağını bilir. Malının artması için zekat vermesi gerektiğini bilen Müslüman ona uygun şekilde davranacaktır.

Zekat Ver, Namaz Kıl!

Zekat vermek ve namaz kılmak, müminlerin vasıfları arasında yer almaktadır. Muhsin olmak isteyen, müttaki zümresinde yer almak isteyen kişiler zengin, zekatını vermelidir. Namaz kılmalıdır. Cenab-ı Allah kurtuluşa erecek olan kişilerin zekat vermesi gerektiğini emretmiştir. Zekat vermek için zenginliğe erişmek önemlidir. (el – Mü’minün 23 / 1 – 4 ) ayetinde bu konuya ilişkin bilgiler yer almaktadır.

‘‘Yazıklar olsun o müşriklere ki, onlar zekat vermezler ve ahireti de inkar ederler’’ (Fussilet 41 / 6 – 7 )

Kur’an-ı Kerim’de zekat vermeyenlere ilişkin ayet de oluşturulmuştur. Zekat vermenin önemi bu şekilde vurgulanmıştır. Zenginin malının çoğalması için önemli olan, fakire yardım etmek üzere malının belli bir bölümünü zekat olarak vermesidir. Zekat vermenin önemi zenginin malının bereketini, yoksul ile paylaşarak almasıdır. Bunun için son derece önemlidir.

Zekat Nasıl Verilir?

Zekat bir ibadettir. Malı olana zekat farzdır. Müslüman olan kişi bu ibadeti Müslümanlığa layık bir şekilde yerine getirmelidir. Zekat vermek, yoksulun gönlünü kırmak değildir. Allah’ın rızasına kavuşmak için yapılan ibadetlerin gösteriş için değil, rızasına uygun şekilde yapılması gerekir. Bunun için kişiler zekatlarını verirken, gizli şekilde hareket etmelidir. Yoksulun kalbini kırmadan, ona zekatın ulaştırılması son derece önemlidir.

Cimri olmak bir toplum en kötü özelliğidir. Bu hastalığın kişiye mal uğruna kan dökmeye, vatana ihanete kadar götürecek olduğundan, bu ibadet ile bu durumun da önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Zekat verirken kişinin gönlünü zenginleştirmesi de sağlanacaktır. Zekat nasıl verilir sorusunun yanıtına göre hareket ederek, ibadeti layığı ile gerçekleştirmek önemlidir.

‘‘Onların mallarından zekat al’’ (et-Tevbe 9 / 103)

Allah’a ibadet etmek, sizi ona yaklaştırır. Zekat ibadetini yerine getirmelisiniz.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/zekat-sevgisi.127/
 
11 Haz 2020
71
89

Zekat, mal ile yerine getirilen farz ibadetlerden biridir. Her Müslüman'ın zekatını seve seve vermesi gerekir. Zekatı -hâşâ- bir angarya olarak görmemelidir. Zekat verirken -deyim yerindeyse- etinden et kesiliyormuş gibi zorlananlar, istemeyerek verenler, malının eksildiğini düşünenler zekatın faziletini bilmeyen kişilerdir. Kur'an-ı Kerîmin birçok yerinde namazın ve zekatın birlikte bildirildiği unutulmamalıdır. Zekatı verilmeyen mal kirletilmiş demektir. Oysa zekat vermek malı temizler, bereketlendirir. Zekat 40'da bir verilmektedir. Zekat ile ilgili fıkhî hükümleri, ilmihal kitaplarından iyice öğrenmek ve zekat vermemizi gerektirecek kadar malımız varsa, zekatlarımızı aksatmadan vermek şarttır. Zekat vermeyi terk etmek haramdır. Fakat zekatımızın boşa gitmemesi için onu doğru kişilere vermeliyiz. Örneğin dînen zengin sayılanlara zekat verilmez. Bir kişi kendi anne-babasına, büyükannesine, dedesine, evlatlarına, hanımına, torunlarına zekat veremez. Kâfirlere (gayr-i müslimlere) de zekat verilmez. Fakat kardeşlere, gelinlere, amca, teyze, dayı, hala gibi akrabalara, kayınpeder, kayınvalide, damat, üvey çocuk gibi yakınlara zekat verilebilir.
 
21 Haz 2020
21
11

Yılda bir defa, malının 40'ta birini bile vermeyi çok görenler, birkaç kuruş para, birkaç parça dünya malı için zekatı terk etmenin acı azaplarını nasıl göze alıyor, gerçekten bunu anlamak zordur. Zekat vermeyen kişiler, mallarını korumuş sayılmaz, bilakis malının bereketsiz olmasına yol açar. Zekatın yanı sıra, bir de uşr (yani öşür) denilen ibadet vardır. Onda bir verilen uşr (öşür) özellikle çiftçilerin çok dikkat etmesi gereken bir konudur. Uşr vermek de farzdır. Müslümanların zekat, uşr, fidye, fitre, -varsa- yemin ve oruç kefaretleri gibi borçlarını ödemeleri, ayrıca imkanı olanların sadaka vermesi önemlidir.
 
Üst