Toplumu değiştirici güç olarak din

Zeynep

Editör
4 Eyl 2016
163
74

Toplumu değiştirici güç olarak din


Toplumu değiştirici güç olarak din​Dinin en önemli yönlerinden birisi bulunduğu toplumda ciddi toplumsal değişimlere sebep olmasıdır. Dini düşünceler topluma yeni bir ruh ve heyecan katar. Tarihin her döneminde toplumsal yaşamı etkileyen en büyük faktör din olmuştur. İnsanlığın gelişim sağlaması da yine din ile gerçekleşmiştir. Tabi bu sürede yeni dinler ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu yeni dinler yeni fikirler getirmiştir ve bu da yeni bir toplumsal yapı oluşturmuştur. Din ortak ayinler yapılmasını ister, bu sebeple toplumsal bütünleşme ve kaynaşma ortaya çıkar. Tabi ceza ve mükafatlar sistemi oluşturan dinler, toplumda vicdanları kontrol altına almayı sağlar. Bunun neticesinde sosyal sapmaları önler ve insanların toplumdaki yaşamlarını kolaylaştırır. Bu nasıl olur; toplum içinde farklı farklı insanlar barındırmaktadır. Bu insanların kimisi şiddete meyilli, kimisi kadın düşkünü, hırsızlığa meyilli gibi pek çok eğilimlere sahip olabilmektedir. Din kendine inananlar üstünde öyle bir etki oluşturmuş ki, insan içinde bazı dürtüler beslese dahi, cezalar ve mükafatlar sistemi olan dini inancından dolayı bunları bastırmakta ve engel olmaktadır.

Toplumlardaki dini inancın yerleşmesi yaşam alanlarına da yansımıştır. İnançlı insanların ticari yaşamlarında dinin etkisi büyük oluyor. Ticarette hile yapmamayı, haklı kazanç elde etmemeyi emreden dinler, toplumda belli bir düzen sağlamış ve insanların refahına katkı sağlamıştır.

Tabi ki dinin topluma etkisi olduğu kadar toplumunda dine etkisi olmuştur.

Din her ne kadar bulunduğu toplumda yeni anlayış ve yeni yaşam tarzı insanlara sunsa da, toplumsal çevrenin de etkisinden kaçamamıştır. Din yeni sınırlara genişleme sağlıyorsa burada çok büyük etkenler bulunur. Genişlemek istediği sınırlardaki sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik farklılıklar din üstünde bir etki oluşturacaktır. Din karşılaştığı kültürel koşullar karşısında, kimi zaman bu şartlara uyum sağlamaya çalışmış , kimi zaman de bu şartlara karşı çıkmış ve farklı yollar aramaya başlamıştır. Tabi bu sebeple de farklı dini tecrübeler, anlayışlar ve eğilimler ortaya çıkmaya başlamıştır.

Anlaşılan şu ki dinin toplum üstündeki oranı azımsanmayacak kadar çok ,fakat toplumun din üstünde de etkisi mevcut .Din toplumsal gelişmelerden kendini çok fazla koruyamamakta ve etkilenmektedir.

Tüm dinlere ve inançlara saygımız vardır. Ancak hak din sadece islam dinidir. Gerçek huzur ve mutluluğun zirvesi Allah'a olan sevgi ile başlar.


İslam dini ile ilgili diğer konularımızdan örnekler.


İslam Sevgisi Barış ve Hoşgörünün Kapılarını Açar
İslam Dini ve Kişisel Gelişim
İslam sevgisi
İslam’ı Sevmek Barış Demek
İslam’da hasta ziyareti
 
Üst