Tebliğde Metot Nasıl Olmalı, Sahabeler Nasıl Tebliğ Yaptı?

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

Tebliğde Metot Nasıl Olmalı, Sahabeler Nasıl Tebliğ Yaptı?

Peygamber efendimiz bazı ayetlerle vermiş olduğu örnekler sayesinde müminlerin ilim ve hikmet ile irşad ettiğini ve aynı zamanda bu irşadın delillere dayandığını ifade etmiştir.

Merak edilen konular arasında yer alan tebliğde metod nasıl olmalı? Sorusu özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. İrşadın ve ikazların şiddet ve hiddet göstermemesi gerekir. Muhatapların samimi bir şekilde karşılanması, şefkat gösterilmesi ve merhamet edilmesi nasihat edilir. Doğru ve gerçeğin anlatılması için daima tatlı dilin kullanılması tercih edilir.

Vaaz ve nasihatlerde özellikle insanların kusurlarını başlayıp onları affetmesi tesirinin etkisini oluşturmaktadır. Mekke’nin fethi sırasında en çok sevdiği amcasını ve akrabalarını şehit etmiş olanları af etmiştir.

Tebliği mesleğinin belirlenmiş olan yolu fakr, acz, tefekkür ve şefkat yol olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bu dava onlar için iman kurtarma davası olarak bilinmektedir. Acz ve fakr anlam olarak kulların iki zati hassası olarak görülüyor. Merak edilen konulardan bir diğeri ise sahabeler nasıl tebliğ yaptı? Sorusu olmaktadır.

Kendilerini cehenneme hazırlayan asi veya günahkar insanlara acıyarak onlarla yardımlaşmak ve aynı zamanda bir doktor hassasiyeti ile anne şefkati ile yardımlarla koşmaktır. Dördüncü adım ise bu işin hikmet dairesi içerisinde yürütülmesini sağlamaktır.

Tebliğde Metot İçin Önemli Detaylar
Yapılan incelemeler sonucunda özellikle tebliğde metot için belirlenen tespitler arasında birincisi İslam’ın kendi vatandaşlarımızın yanı sıra bütün insanlık alemine ulaşılabilmesi en büyük şart olarak belirlenmiştir. Bir diğeri ise kuran ve iman hakikatleri muhtaçlara ulaştırabilmek adına iktisadi yönden kalkınmanın gerektiği tespit edilmiştir.

Müslümanların her bir üzerine düşmüş olan görevi yapmakla sorumludur. İnsanların toplum içerisinde bulunduğu konumu onlara bazı sorumluluklar yüklemektedir. Peygamber efendimiz insanlara tebliğ verirken kullanmış olduğu metot oldukça önemliydi. Bu nedenle günümüzde de insanlara tebliğ verirken kullanılacak olan metoda dikkat edilmesi gerekir.

Allah-ü Teala bizlerden tebliğ etmemizi istemektedir. Olayları duyurmak yeterli olmaktadır. Daha sonrasında insanlar buna itimat edip etmeyeceklerine karar verebilirler. Tebliği ederken kullanılacak olan metot ikna edici olmalıdır. Aynı zamanda samimi bir şekilde anlatım yapılmalıdır.

Anlatılacak olan şeylerin iyi bilinmesi gerekir. İkna edici şekilde sorulara cevap verilmesi şarttır. Bu nedenle anlatımı başlamadan önce konu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması gerekir. Aynı zamanda sorulan sorulara karşı verilecek olan cevapları için gerekli araştırmaların yapılması gerekir.

Anladım sırasında özellikle muhatap olan kişinin gönlüne seslenilmesi gerekir. Kullanılan her cümlenin samimiyetle sevgiyle başlaması aynı zamanda sonlanması gerekir. Karşıdaki kişiye karşı kaba ya da sert bir üslup kullanılmamalıdır. Anlatılacak olan konunun etkili bir şekilde aktarılabilmesi için özellikle dikkat edilmesi gereken üslup önemlidir. Sakin bir şekilde anlatım yapılması ve karşıdaki kişiyi etkileyecek cümlelerin kullanılması tebliğde önemlidir.


Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/tebligde-metot-nasil-olmali-sahabeler-nasil-teblig-yapti.120/
 
17 Kas 2013
48
25

İslâm, Rabbimiz’in dosdoğru yoludur. Bu dosdoğru yola da dosdoğru yolcular yakışır. O halde her türlü yamulmayı, dini mevzu haline getirmeyi artık bir tarafa bırakalım. Dosdoğru olalım. Az konuşalım, çok iş yapalım. Halkın değil, Hakk’ın ölçüsüne uyalım. Halkın değil, Hakk’ın takdirini kazanmaya bakalım.
 
17 Şub 2015
5
5

Dinimize hizmet etmeye çalışırken, yaptıklarımızın hezîmet olmaması için insanlara onları kırmadan yaklaşmamız gerekir. Sizin de belirttiğiniz gibi sert tavırlardan uzak durulmalıdır. Örneğin açık gezen birisine "şu haline bak, sen cehennemliksin" diyerek tebliğ yapılmaz. İçki, zina vs. gibi dinimizin yasakladığı hiçbir günah sevilmez fakat günahkarlara da "bunlar kesin cehennemlik" gözüyle bakılmaz. Çünkü imanın son nefeste belli olacağı ifade edilir. Kimin ne olacağını bizim bilmemiz mümkün değildir. Doğru yazılmış, güvenilir bir dini kitap vermek, karşımızdaki kişinin dinini öğrenmesine vesile olmak çok sevaptır. Emr-i bil ma'ruf, nehy-i anil münker (iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak) üzerimize düşen bir görevdir. Bilgisi olmayanlar da "ben hoca değilim, dine hizmet edemem" deyip kenara çekilmemeli, davranışlarıyla insanlara örnek olmaya çalışmalıdır.
 
18 Şub 2017
37
29

Hz. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) insanları İslâm'ı davet misyonunu ele aldığımızda, onda, daha pek çok ve önemli hususiyetin yanı sıra, şu prensiplerin de birer esas olduğunu söyleyebiliriz:

1. Sabır,
2. Yumuşak Davranma ve Hoşgörü,
3. Tedrîcilik,
4. Neticeleri Allah'tan bilme,
5. İç derinliği,
6. Tevazu,
7. Muhasebe.
 
21 Haz 2020
17
8

Dinimize hizmet etmek, tebliğ yapabilmek sabır ve ilim işidir. Bu ikisinden yoksun olan, fayda sağlamak yerine zarar verir. Tebliğ yapacak kişinin, her şeyden önce yaşantısıyla örnek olması, yumuşak konuşmayı ve güler yüzlü davranmayı bilmesi, insanlardan gelecek eziyetlere (alay, dalga geçme, hakaret vs.) katlanabilmesi gerekir. Hiçbir şey yapamasak bile doğru yazılmış güvenilir bir dini kitap alarak arkadaşlarımıza hediye vererek hizmet edebiliriz. Ancak tebliğ yapacağım diye her bulduğu dini yazıyı, kaynağını araştırmadan orada burada paylaşmak uygun değildir. Herkese, onların anlayabileceği şekilde konuşmak gerekir. Örneğin ateist olan birisine namazın faziletlerinden bahsedilmez, ona önce îmânı anlatmak gerekir. Ya da tefsir ilminin incelikleri, sarf-nahiv, usul-ü fıkıh kâideleri vs. herkesin anlayamayacağı konuları sosyal medyada veya başka platformlarda paylaşarak, tartışma çıkmasına sebep olmak yanlıştır. Bu forumda, dini konularla ilgili tartışmaların olmaması, Sevgiforum'u diğer İslami forumlardan farklı kılmaktadır.
 
12 Haz 2020
25
25

Muhatabın anlayabileceği bir dil kullanma da çok mühimdir. Günümüzde, düşüncedeki sakatlıklar, dilimize aks ede ede, onu öylesine yıktı ki, aynı vatan sınırları içinde yaşayan nesillerin, aynı dili kullandıklarını iddia etmek adeta imkansız hale geldi. Bu durum da, ayrı ayrı terminolojiler ve ayrı ayrı metodolojiler, nesiller arasında aşılmaz uçurumlar meydana getirmektedir. Dil çok mühimdir. Karşımızdaki kişinin kalbine ulaşmak için, güzellik ırmaklarında yıkanmış bir dil, onu bizi anlamaya davet edecektir.
 
Üst