Psikoloji Nedir ? Ne Değildir?

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

Psikoloji Nedir ? Ne Değildir?


Psikoloji Nedir ? Ne Değildir?

Psikoloji, insanın zihinsel süreçlerini ve insanın başvurduğu davranışları bilimsel ve sistematik şekilde inceleyen bilimdir. Psikoloji bilimi ile ilgilenen ilk araştırmacılar insan zihninin gözlemlenmesinin imkansız olduğunu düşünmüş, insan psikolojisi anlamak için çıktıkları yolda bunalmışlardır. Zamanla psikoloji üzerine yapılan çalışmalarla birlikte psikolojinin tanımı "gözlenmesi mümkün olan davranışların bilimsel olarak incelenmesi" şeklinde düzenlenmiştir. John Watson gibi ilk psikologlara göre diğer doğa bilimlerinde de kullanılan deneysel yöntemlerin kullanımı sayesinde psikoloji bilimsellik kazanmaktadır.

Psikolojinin Tanımı ve Rolü

Psikoloji genel olarak duygular, algı, kişilik, dikkat, kişiler arası ilişkiler, davranışlar ve iletişim kurma becerileri gibi olgularla ilgilenmektedir. Aynı zamanda da eğitim, aile yaşantısı, arkadaş çevresi ve iş hayatı gibi günlük yaşamında dahil olduğu, insan faaliyetlerinin farklı alanlara göre değişmesiyle, bilgilerin alanlara uygulanması, akıl sağlığı sorunlarının çözümünde davranışların ve kişiliğin yerini de inceler. Psikoloji bilimi, doğal ve sosyal bilimleri de kapsayan davranış bilimlerinden biri olmaktadır.

Psikoloji bir anlamda zihinsel işlevselliğin yanına nörolojik ve fizyolojik olan süreçlerin de dahil edilmesini sağlayarak, sosyal dinamizm içinde insanın bulduğu konumu, oynadığı rolü de anlamlandırmaya çalışır. Psikolojinin; klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji, adli psikoloji ve endüstri psikolojisi gibi birçok alt alanı bulunmaktadır. Bu farklılaşan alanlarda psikoloji yine temelinde insan varlığını ele alarak, farklı bakış açılarından anlamlar çıkarmaya çalışır ve olası sorunları önlemek için çalışmalar yürütür.

Psikoloji, insan davranışlarını, bilincini ve insanın sosyal etkileşimlerini tanımlamaya ve bunları açıklamaya çalışır. İnsan davranışlarına ve tecrübelerine öncelik vererek asıl anlaşılması gerekenin davranış ve tecrübeler olduğunu ifade eden alan ampirik psikolojidir. 1980'lerden bu yana beyin ve bilinç sistemi arasındaki ilişki psikoloji bilimince çözülmeye çalışılmıştır. Zihin durumlarını etkileyenin bilinç mi olduğu, bilinci etkileyenin zihin durumları olduğu mu yoksa ikisinin de farklı yollardan mı çalıştığı hala bir bilinmezlik içinde.

Psikolojinin genel hedefleri; organizmaların davranışlarını tanımlamak, davranışların sebeplerini açıklamak, organizmaların hangi durumda hangi tepkiyi vereceğini önceden anlamaya çalışmak ve son olarak da bazı psikologlara göre organizma davranışlarının kontrolünü sağlamaya çalışmaktır.

Psikoloji Hakkındaki Yanılgılar


Psikoloji Hakkındaki Yanılgılar

Psikoloji bilimi hakkında birçok insanın çokça yanılgısı bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki psikolojinin ne olduğunu anlatırken ne olmadığını da anlatmak konunun daha iyi anlaşılması için çoğu zaman büyük öneme sahip olmaktadır.

Psikoloji insan davranışlarını anlamaya çalışır fakat zihin okuyan bir alan değildir. Yani bir psikologla görüşüldüğünde sorulan sorular veya psikologun dikkatli bakışları sadece davranışları ve sebeplerini anlamak içindir, sergilenmeyen davranışlar veya söylenmeyen sözlerin psikologun sadece bakarak anlayabilmesi mümkün değildir.

Psikoloji tavsiye verilen bir alan değildir. İnsanlar davranışlarını kendileri seçer, psikoloji sadece insanların daha mantıklı, sağlıklı olan davranışları seçmesinde, akıl sağlığını zorlayan rahatsızlıklarla mücadele etmesinde ışık tutan, yol gösteren bir aracıdır.

Psikoloji delilerle uğraşan bir bilim değildir. Psikolojik destek alınması için zorlu akıl hastalıklarıyla mücadele ediyor olmak gerekmez.

Psikoloji ilaçla tedaviyi ön gören bir alan değildir. İnsan davranışları, sosyal etkileşimlerden ve bilinçten etkilenir. Psikoloji insanı ilaçlarla tedavi etmeyi ilk koşul olarak tercih etmez.

Psikoloji, tek seferde tüm sorunlara çözüm bulan mucizevi bir yol değildir. Sorunların çözülmesine yol göstermek temeliyle çıkılan yolda kişinin işbirliği ve değişime olan inancıyla sorunlar çözülebilir.Özetle psikoloji; insanın kendini tanımasını, zihnini yönetmesine yardımcı olmayı, insan davranışlarını düzenlemeyi, duygularını düzenlemesini, algılarını doğru noktalara yöneltmesini ve sağlıklı iletişimle sağlıklı ilişkiler kurabilmesini sağlayan, bunu da insanlara destek olarak başaran bir alandır. Psikoloji sosyal dinamizm içinde insanı bulur ve doğru konuma gelmesi için bireysel çabanın yanında iyiye, doğruya gidiş için çaba harcar.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/psikoloji-nedir-ne-degildir.327/
 
13 Eyl 2019
106
24

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.”

(“Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.”)

#psikoloji #Motivation
 
Üst