Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Hz. Aişe (a.s)’e Olan Sevgisi

Zeynep

Editör
4 Eyl 2016
166
74

peygamber-efendimiz-s-a-v-in-hz-aise-olan-sevgisi.png


Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Hz. Aişe (a.s)’e Olan Sevgisi
İslam aleminin sevgilisi olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) efendimiz tüm eşlerine kıymet veren bir kişiliğe sahiptir. Ancak Hz. Aişe annemize olan sevgisi ayrı bir yere sahip olmaktadır.

Peygamberimizin Hz. Aişe İle Evliliği
Hz. Aişe Peygamber Efendimiz ile evliliği
yaklaşık olarak 18 yaşı civarındaydı. İkisinin arasında çok derinlere işleyen farklı bir sevgi bulunmaktaydı. Hz. Aişe son derece narin, nazenin, zeki, orta boylu ve uzak görüşlü birisiydi. Hz. Peygamberimizin en sevdiği eşi olan Hz. Aişe annemiz bir gün Peygamberimize bir soru sormuş ve ‘’ Bana olan sevgin neye benziyor.’’ demiş.

Hz. Peygamber ( s.a.v); ‘’kördüğüm gibi ‘’ diye cevap vermiş. Bu söz ile Peygamberimizin Aişe annemize olan sevgisinin ne kadar derin ve bitmeyen bir sevgi olduğu anlaşılmaktadır. Bu cevap karşısında annemiz çok mutlu kalmış ve son derece memnun olmuştur ki hangi kadın bu cevap karşısında mutlu olmaz ki yani. Bütün kadınlar gibi Hz. Aişe annemizde aynı mutluluğu yaşamak için zaman zaman aynı soruyu tekrarlamış.
Yıllar sonra annemiz aynı soruyla birlikte ‘’ Ya Rasulallah o kördüğüm nasıl? ‘’ diye sormuş ve Peygamber Efendimiz ‘’ O kördüğüm ilk gün gibi duruyor ‘’ diye cevap vermiştir. Peygamberimiz aile ortamına ve ailesine çok fazla önem verirdi. Hz. Aişe sözünü sakınmaz, söyleyeceği her şeyi anında söyle, şakalar yapar ve Hz. Muhammed ( s.a.v)’in yanında nazı her zaman geçerdi. Her şakasına gülümser ve sevgili eşine asla kırılmazdı.

Peygamber Efendimizin Vefatında Başı Kucağında
Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz son nefesini verirken O mübarek başını annemizin kucağındaydı. Peygamberimiz (s.a.v)’in vefatında başı kucağında olan Hz. Aişe ile evlilik emri göklerden gelmiştir. Efendimiz onun odasında gömüldü ve Hz. Aişe o odayı hiçbir zaman terk etmedi. Kendi yatacağı köşe ile Efendimizin mezarı arasına bir perde gererek Hz. Aişe vefatı süresine kadar orada yaşadı. Hz. Ebu Bekir’in kızı Hz. Aişe annemiz ve Peygamberimizin arasındaki sevgiyi çok yücedir.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/peygamber-efendimiz-s-a-v-in-hz-aise-a-s-e-olan-sevgisi.81/
 
12 Haz 2020
42
21

O, Peygamberimiz (s.a.v.)’in saygıdeğer eşlerinden olup, Hz. EbûuBekir’in kızıdır. Hz. Aişe (r.a), son derece zeki, bilgili, haya sahibi idi. Peygamberimiz (s.a.v.)’i çok sever ve onu hiç üzmez, kırmazdı. Öğrendiği hiçbir şeyi unutmazdı. O, İslâm’ın kadınlarla ilgili pek çok meselelerini Peygamberimizden öğrenir, Müslüman kadınlar da onun vasıtası ile öğrenirlerdi. Onun zekasına, yüce ahlâkına ve ilmine hayran olmamak mümkün değildir.
 
12 Haz 2020
42
21

Bir gün Hz. Âişe. Peygamberimiz (sav)’e sordu: “Ya Rasûlullah, bana olan sevgin nasıldır?”
Peygamberimiz:“Kördüğüm gibidir.” diye cevap verdi. Hz Âişe yine sordu: “Kördüğüm nasıldır?” Peygamberimiz: “İlk günkü gibidir.” diye cevapladı.

Efendimiz (sav), Hz. Aişe ile yemek yerken bir şeyi önce onun içmesini ister, sonra da özellikle onun ağzının değdiği yerden içerdi. Şayet et yiyorlarsa, Hz. Aişe’nin elindeki parçayı alır, onun ağzının değdiği yerden ısırırdı. Bu olayı anlatan validemiz, hayızlı olduğunu bile bile Hz. Peygamber (sav)’in böyle davrandığını ilave etmektedir.

Allah hepimize böyle bir sevgi nasip etsin inşallah.
 
18 Şub 2017
37
29

Hz. Peygamber, hanımları arasında Hz. Hatice’den sonra en çok onu sevmiş, dünyada en çok kimi sevdiği sorusuna karşılık olarak onun adını vermiş ve bu sevgisini dile getirmiştir. Hanımları içinde yalnızca Âişe ile birlikte bulunduğunda kendisine vahiy geldiğini açıklaması, onun diğer hanımlarından daha faziletli olduğunu ve Hz. Peygamber’in ona duyduğu sevginin -Zehebî’nin dediği gibi- ilâhî kaynağa dayandığını göstermektedir (Aʿlâmü’n-nübelâʾ, II, 141-143). Sahâbîler Hz. Peygamber’e sunacakları hediyeleri onun odasında bulunduğu günlerde takdim ederlerdi. Hanımları arasında Hz. Peygamber’i en fazla kıskanan ve sevgisini kazanmak için en çok gayret sarfeden de o idi. Hz. Peygamber’in çok sevdiği ve hâtırasını daima canlı tuttuğu Hz. Hatice’yi bile kıskanır ve bu husustaki hislerini Resûl-i Ekrem’e ifade etmekten çekinmezdi. Hz. Peygamber de ona Hz. Hatice’nin faziletlerini sayar, ondan çocukları olduğunu söylerdi.
 
12 Haz 2020
22
11

Hazret-i Âişe, Peygamber Efendimizin en sevgili hanımıdır. Çok zekî, akıllı, afife ve sâliha bir hanım olan sevgili Hazret-i Âişe annemiz, âyet-i kerîmelerle övülmüştür.Hazret-i Âişe’nin şân ve şereflerinden biri de Resulullah efendimizin, onu çok sevmesidir. Resulullaha, en çok kimi seviyorsun denilince, (Âişe’yi) buyurdu. Erkeklerden kimi diye sorulunca, (Âişe’nin babasını) buyurdu. (Buhari)
Bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Erkeklerden vezirim Zübeyr bin Avvam, kadınlardan ise Âişe’dir.) [Deylemi]
Hazret-i Âişe buyuruyor ki:
(Bir gün Resulullah mübarek nalınlarının kayışlarını çakıyordu. Ben de iplik eğiriyordum. Mübarek yüzüne baktım. Parlak alnından ter damlıyordu. Ter damlası, her tarafa nur saçıyordu. Gözlerimi kamaştırıyordu. Şaşakaldım. Bana doğru baktı. (Sana ne oldu ki, böyle dalgın duruyorsun?) buyurdu. Ya Resulallah! Mübarek yüzünüzdeki nurların parlaklığına ve mübarek alnınızdaki ter tanelerinin saçtıkları ışıklara bakarak kendimden geçtim, dedim. Resulullah kalkıp yanıma geldi. Gözlerimin arasını öptü ve (Ya Âişe! Allahü teâlâ sana iyilikler versin! Beni sevindirdiğin kadar, ben seni sevindiremedim) buyurdu. Hazret-i Âişe’nin mübarek gözlerinin arasını öpmesi, Resulullahı severek, Onun cemalini anlayarak gördüğü için aferin ve takdir olmaktadır.
Hazret-i Âişe, kendisinin, ezvac-ı tahiratın hepsinden daha üstün olduğunu söyler, Allahü teâlânın nimetlerini sayar, (Resulullah benimle evlenmeden önce, Cebrail aleyhisselam, benim resmimi Resulullaha gösterip “Bu senin zevcendir” demişti) derdi. O zaman canlı resmi yapmak haram olmamıştı ve resmi, insan da yapmamıştı. Resulullah, Âişe validemize buyurdu ki:
(Seni üç gece rüyada gördüm. Melek, beyaz ipek üzerindeki resmini bana gösterdi. Bu senin zevcendir, dedi. Rüyada, meleğin gösterdiği resmini unutmadım.) [Buhari ve Müslim]
Resulullaha, Hazret-i Âişe’den başka, hiçbir zevcesinin yatağında (vahiy) gelmedi. Bu da, Hazret-i Âişe’nin Allahü teâlâ indinde kıymetinin pek çok olduğunu göstermektedir. Ümmi Seleme validemiz Hazret-i Âişe için bir şey söyleyince, Resulullah, (Âişe için beni incitme. Bana vahiy, yalnız Âişe’nin yatağında iken gelmektedir) buyurdu ve Ümmi Seleme validemiz de, tevbe etti.
 
19 Eyl 2019
31
21

Eş seçimi yaparken dikkatli olunmalıdır detaylar iyice analiz edilmelidir ve sonra karar verilmelidir. Kararınız zaten sizin kaderinizdir. Onlara iyi bakın eşleriniz size Allah'tan bir emanettir.
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

Peygamberimizin sevgiyi tanımladığı cümle

'Kördüğüm'

Herkesin bu duyguyu yaşamasını temenni ederim.
 
22 Ara 2020
1
0

Rabbim Herkese Böyle Sevgi , Böyle güzel Saf ve Tertemiz Duygularla Aşk yaşamayı nasip eylesin İnşallah ?
 
Üst