Özgürlük Nedir ve Nasıl Kazanılır?


Özgürlük Nedir ve Nasıl Kazanılır?


Özgürlük Nedir ve Nasıl Kazanılır?

Gerçekten özgür olduğuna inanıyor musun? Gerçek özgürlük sadece fiziksel özgürlük anlamına gelmez. Aynı zamanda zihinsel ve duygusal özgürlük anlamına gelir.
Özgürlük ne anlama gelir ve nasıl kazanılır? Özgür olmak çok şey ifade etmek.

Özgürlüğün ne olduğunu ve özgür olmanın ne demek olduğunu inceleyelim.

Özgürlüğün Çeşitli Anlamları ve Tanımları

  • Özgür bir ülkede yaşamak.
  • İstediğini yapmakta özgür olmak ve korkmadan fikirlerinizi ifade etmek.
  • Sorumlulukları diğer insanlara devretme yeteneği, böylece kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz
  • Mali açıdan bağımsız olmak ve istediğinizi satın alabilmek...
  • Sorunları çözme ve onlardan kurtulma yeteneği, baskı yapmalarına ve sizi sınırlamalarına izin vermemek.
  • Tatilin keyfini çıkarmak, işten uzakta, günlük ev işleri ve görevlerden uzakta kalmak.
  • Sevmediğin bir işi bırakmak.

Bunlar özgürlüğün anlamının sadece birkaç örneğidir. Ancak, gerçek özgürlük bundan çok daha fazlasıdır.
Özgür bir ülkede yaşamak, hiçbir kısıtlama olmadan istediğinizi yapabilmek, ya da mali açıdan bağımsız olmak harikadır, ancak bunlar sizi özgür hissettirmez. Bunlar zihinsel programlama ve önyargılardır.
Özgür olduğunuza inanabilirsiniz, ama yine de bilinçaltı ve içgüdüsel dürtüler ve zihinsel programlama tarafından yönetilebilirsiniz, bu da sizi her türlü istenmeyen duruma götürebilir.

Dış durumlardan ve koşullardan bağımsız başka bir özgürlük türü, gerçek özgürlük vardır. Bu, nerede olursanız olun barış, mutluluk ve sınırsız özgürlük duygusunu deneyimlemenizi sağlayan içsel özgürlüktür. Dış özgürlük önemlidir, ama iç özgürlük de önemlidir. Aslında özgürlük zihniyeti, özgürlüğün olmadığı yerlerde var olabilir, ancak oldukça nadirdir. Bu tür bir zihniyetin belli yollarla geliştirilmesi gerekir ve biraz zaman ve çaba gerektirir.

İçsel Özgürlüğün Özellikleri Nelerdir?

1. Açık fikirli ve yeni fikirleri kabul etme isteği.
2. Farklı bakış açılarını ve farklı görüşleri öğrenme ve anlamaya çalışma cesareti.
3. Sağduyu sahip olma.
4. Yeni fikirler kabul etmek, yeni şeyler denemek ve hayatında değişiklikler yapmaya istekli olmak.
5. Duygusal dürtülerde belirli bir dereceye ve sınıra sahip olamak . Bu yetenek, zihninizi ve duygularınızı olumsuz dış etkilerden kurtarır ve sizi sınırlayan her şeye olan bağlılığınızı serbest kılar.
6. Çok fazla para, mal, mülk, gibi düşüncelere, ve fikirlere bağlı olmak, hareketlerinizi sınırlayan bir ip ile bağlanmak gibidir.
7.Özgürlük aynı zamanda iç barış, gereksiz ve yararsız düşünce ve fikirlerden uzak durmaktır. Zihinin bu yeteneği özgürsünüz anlamına gelir. Eğer bu yeteneği kazanabilirsen nerede olursanız olun kendinizi özgür hissedeceksiniz.

Ayrıca zihninizi ve düşüncelerinizi kontrol etmeyi öğrenerek özgürlük duygusunu da büyütebilirsiniz.
İç huzur duygusunu geliştirmek ve zihni güzel şeyler düşünmek için eğitmek de özgürlük duygusuna katkıda bulunur.
 
11 Haz 2020
71
89

Asıl özgürlük iyi bir kul olabilmektir. İnsan kendi nefsinin İslam'a uymayan isteklerine esir olmuşsa onun hür olduğu söylenemez. Özgür ve esir kavramları bize kölelik mefhumunu da çağrıştırmaktadır. Ne yazık ki bazı kişiler kölelik-câriyelik gibi olgular üzerinden İslamiyet'e saldırmakta; 'bakın İslam insanları köle yapıyor, Arabistan'da insanlar alınıp satılıyormuş' demektedir. Oysa dinimiz normal insanı köle yapmamaktadır. Mala, cana, vatana kasteden düşmanlar esir alındıklarında onlar da razı gelirse köle statüsünde Müslümanların yanında kalıyorlardı. Ancak Müslümanlar onlara işkence etmiyor, bilakis iyi muamele ediyorlardı. Ayrıca dinimizde köleleri âzad etmek teşvik edilmiş ve bunun bir ibadet olduğu belirtilmiştir. Mesela yeminini ya da Ramazan orucunu bozmuş olan kimse kefaret olarak köle âzad ederdi. Günümüzde kölelik zaten kalmamıştır. İslam'la uzaktan yakından alâkası olmayan kişilerin 'başı açık kadınlar câriye hükmündedir, onlarla her şey caizdir' gibi söylemleri tamamen dinimize aykırıdır. İnsan, dinimize uyduğu nispette özgürdür.
Ancak insanların özgürlüğü başkalarının özgürlüklerinin başladığı yerde biter demişlerdir. İnsanlar 'ben özgürüm' diye herkese her şeyi söyleme ve istediğini yapma hakkına sahip değildir. Özellikle gençler de 'özgürlüğümü kısıtlıyorlar' gerekçesiyle anne-babaya karşı gelme, evden kaçma gibi eylemlerde bulunmamalıdır.
 
Üst