Mutluluk duası

11 Eki 2020
11
0

Sözünde sadık olmak istersen çokça Kadr süresini oku.
Yağmur gibi rızka nail olmak istersen Felak süresini çokça oku.
İnsanların şerrinden korunmak istersen Nas süresini çokça oku.
Bütün hayırları çekmek, rızkın devamını ve bereket istersen
Bismillahirrahmanirrahim El-Melikil Hakkul Mübin hüve ni’mel Mevla ve ni’men nasir” duasını oku. Vakıa ve Yasin sürelerini de oku.
Allah’ın seni her türlü sıkıntı ve darlıktan kurtarmasını ve hiç beklemediğin yerden sana rızık göndermesini istersen istiğfara yapış.
Sıkıntılarından acilen kurtulmak istersen;
41 gün 41 veya 100 oku
“lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).”
لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
Korktuğun şeylerden emin olmak istersen şu duayı oku:
“Euzü bi kelimetil-lahittammeti min gadabihi ve ikabihi ve min şerri ibadihi ve min hemezatiş şeyatın ve en yahdurun.
Anlamı: Allah’ın gazabından, cezasından, kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanımda bulunmasından Allah?ın tam kelimelerine sığınırım.
Sema kapılarının açılıp ettiğin duanın kabul edilmesini istersen müezzinin ezanına iştirak et.
Sana sıkıntı veren şeylerden kurtulmak istersen şu duayı oku:
“Tevekkeltü alel hayyillezi la yemutü ebeden vel hamdü lillahillezi lem yettehiz veleden velem yekün lehü şerikün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyün minezzülli ve kebbirhü tekbira
Anlamı: Hiçbir zaman ölmeyen diriye dayandım ve hiç çocuk edinmeyen mülkünde ortağı olmayan acizlikten dolayıda yardıma muhtaç olmayan Allah?a hamd olsun. Onu yücelt
Gam keder ve sana gelen korkulardan kurtulmak istersen
“Allahümme inni abdüke vebnü abdike vebnü emetike nasiyeti bi yedike mazın fiyye hükmüke adlün fiyye kadaüke Allahümme es?elüke bi külli ismin semmeyte bihi nefseke ev enzeltehü fi kitabike ev allemtehü ehaden min halgike eviste’serte bihi fi ilmil gaybi indeke en tecalel Kurane Rabia kalbi ve nura Sadri ve celae huzni ve zehebe hemmi ve ğammi.
Anlamı:Ey Allahım ben senin kulunum (yarattığın) bir erkek ve bir kadının oğluyum. Perçemim senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Benim hakkımda vermiş olduğun hükümde sen adilsin. Allahım kendini isimlendirdiğin veya kitabında indirdiğin veya yarattıklarından bir kimseye öğrettiğin veya kendi katında gayb ilminde tuttuğun isim hürmetine yüce Kur?anı kalbimin neşesi ve baharı sadrımın nuru, üzüntümün cilası, gam ve kederimin gitmesinin sebebi kılmanı senden istiyorum .
Allahın, en küçüğü üzüntü olan doksandokuz hastalığını gidermesini istiyorsan
“La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim” zikrini çokca oku.
Sana isabet eden bir musibet sebebiyle sevap kazanmak istersen
“inna lillahi ve inna ileyhi raciun de”.
Gam ve kederinin gitmesini, borcunun ödenmesini istersen şu duayı oku:“Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hüzni ve euzü bike minel aczi vel kesel ve euzü bike minel cubni vel buhli ve euzu bike min galebeti-ddeyni ve kahrir rical.
Anlamı: “Allahım üzüntü ve gamdan, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, altından kalkılmayacak borçtan, ve düşmanların tasallutundan sana sığınırım.”
Kalbininin ölmemesini istersen her gün 40 defa “Ya Hayyu Ya Kayyum la ilahe illa ente” zikrini oku.

sponsor reklam

Ramazan Ayının ilk 10 ve 2 nci 10 gününde (Tesbih Namazı ve Hatmi Enbiya)​

April 18, 2021
Ramazan ayının ilk 10 gün içinde ve 2 nci 10 gün içinde Tesbih namazaı kılmak ve Hatmi enbiya yapmak çok makbul bir ibadettir. HATM-İ ENBİYÂ NEDİR? NA...

Bütün kısmet kapılarını açan sırlı ” Bismillahi 20 Duası”​

April 15, 2021
Bütün kısmet kapılarını açan çok sırlı bir duadır Bu duayı okuyanın 1-) Mutluluk ve kısmet kapıları açılır. 2-) Kaza, bela ve bunlara bağlı ölü...

İmsak saati “Peygamber Efendimiz’in okuduğu Dua​

April 15, 2021
İmsak saatinde Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in okuduğu dua.Kıyamet günen kadar nurun tamamlanması ile okunan bir duadır. “Allahüme etmim le...

DUALARIN KABULÜ İÇİN GECE UYANDIĞINDA OKUNACAK DUA​

April 14, 2021
Sevgili kardeşlerim gece vakti yapılan dualar çok makbul dualardır. Ebû Hüreyre”den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştu...

Kendisi için helal olan birinden “Sevgi ve Aşk teklifi Almak için Esma”​

April 3, 2021
Allahü Teâlâ’nın ” El Mübdiü ” İsmi şerifi anlam ve mana olarak,”Kainatı yoktan var eden,vücuda getiren.” demektir. Alla.
 
Üst