MUT’A NİKAHI

Editör

Editör
13 Eyl 2019
85
59

muta-nikahi.jpg


MUT’A NİKAHI

Mut’a nikahı; bir erkeğin bir kadını belirli bir süreliğine (az veya çok) belirli bir mal veya menfaat karşılığında nikahlamasıdır ki, esasen bir metres hayatı olan bu nikah şekli dinimizce kesin olarak haramdır. Peygamber efendimiz zamanında iki defa helal kılınıp iki defa haram kılınan ve ikinci haramlıkla ebediyen haram olan bir nikah şeklidir. Mut’a nikahının haramlığı hususunda rivayet edilen hadis-i şeriflerin çoğunu Hazreti Ali efendimiz rivayet etmesine karşın bu nikahın caiz olduğunu savunanlar Hazreti Ali efendimize aşırı bağlılık iddiasında bulunan Şia ve Rafizi taifesidir.

Mut’a nikahı İslam dini gelmezden önceki cahillik döneminden kalma bir adettir. İslam dininin ilk zamanlarında aynen içkinin ve bir takım haramların tedrici surette haram kılınması ve mut’a nikahı da birden haram kılınmamıştır. Uzun süreli harp dönemlerinde askerlerin bir takım zaruri ihtiyaçları nedeniyle izin verilmiştir. İlk izin Hayber fethinden önce verilmiş ve zafer günü haram kılınmıştır. İkinci defa da Mekke’nin fethinden önce izin verilmiş ve fetihten üç gün sonra ebedi olarak haram kılınmıştır.

Şia ve Rafizilerin dışında tüm İslam mezhepleri tarafından haramlığı kesin olarak kabul edilen bu nikah türü hakkında peygamber efendimizin bir hadis-i şerifi şu şekildedir; “

Ey insanlar, ben müt’a nikahı ile kadınlardan faydalanmanız için size izin vermiştim. Şüphe yok ki, Allah kıyamet gününe kadar, bunu muhakkak haram kılmıştır. Kimin yanında bunlardan bir kadın varsa hemen onun yolunu açsın, (göndersin) onlara vermiş olduğu şeylerden hiçbir şeyi geri almasın” (Müslim)
 
14 Haz 2020
5
3

Mut'a nikahı gerçek bir nikah akdi değildir. Mut'a nikahı yapıp birlikte olanlar zinâ işlemiş olmaktadırlar. Yapılan bu çirkin fiile 'nikah' demek onu haramlıktan çıkarmayacaktır. İçkilere farklı isimler vererek içmek, onun haramlığını gidermediği gibi, zinâ fiilini mut'a nikahı adı altında işlemek de onun haram olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir.
 
18 Şub 2017
37
29

Mut`a nikahı, ücret mukabilinde belli bir süre için kadınla evlenmektir. Cahiliyette mübah olduğu gibi İslam`ın ilk günlerinde de mübahtı. Sonra nesh edilip yürürlükten kaldırıldı. Tirmizi şöyle diyor: "Mut`a nikahı İslam`ın ilk günlerinde idi. Adam bir şehre gittiğinde kimse ile tanışmadığından orada kalacağı süre kadar bir kadınla evlenebilir. O da eşyasına bakar, muhafaza eder, işini düzene kordu." Mut`a nikahının haram olduğuna dair ittifak vardır.
 
21 Haz 2020
17
8

Muta nikahının haram olduğunu kabul etmeyenler, İslamiyete karşı gelmektedir. Muta nikahıyla birlikte olan kişiler zinâ işlemektedir. Bunun gibi nikah konusunda dikkat edilmesi gereken bir başka husus, evlenilmesi haram olan kişilerdir. Örneğin bir adamın, annesiyle, kız kardeşiyle, halasıyla, teyzesiyle, yeğeniyle, üvey annesiyle, geliniyle evlenmesi haramdır. Bunlar erkeğin mahremidir, nikah düşmez. "Bunlarla evlenen insan olur mu hiç?" dediğinizi duyar gibiyiz fakat ne yazık ki kendi öz kızına tecavüz eden babalar, kendi kız kardeşine yan gözle bakan insan müsvetteleri vardır. Haberlerde duyduğumuz bu aile içi ensest ilişkiler insanın kanını dondurmaktadır.
 
Üst