Müslüman Kardeşlerini Neden Allah İçin Sevmelisin

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

Müslüman Kardeşlerini Neden Allah İçin Sevmelisin

İslam dini yeryüzündeki son tek tanrılı din olarak bilinmektedir ve Müslümanlar kutsal kitap olan Kuran-ı Kerim’de önemli bir yere sahiptir.

musluman-kardeslerini-neden-allah-icin-sevmelisin.png


Müslümanları Sevmekle İlgili Kuran Ayetleri
İnsan varlığının yaratılışına verilen değer yanında Müslümanlar için vurgulanan önem Al-i İmran suresi 110’uncu ayette bahsedilmektedir. Buna göre Hz. Muhammed’in peygamberi olduğu Müslümanlar, insanlık için en hayırlı topluluk olarak aktarılmaktadır. İyiliği ve kötülükten sakınmayı bilerek Allah’a olan inancı devam ettiren bir ümmet olarak tasvir edilmiştir. Bu iyi halin devamının gelmesi için Müslümanlar arasında kardeşlik hukukunun benimsenmesi Allah tarafından emredilmiştir. Bu nedenle Hucurat,10’da da belirtildiği gibi Müslüman kardeşlerin arasının düzeltilmesi buyrulur.

Müslüman Kardeşler Arasındaki Hukuk
Müslüman kardeşler arasındaki hukuk
birçok ayette vurgulanmakta ve kendi aralarındaki ilişiklerin dostluk temelinde olması istenmektedir. Bu durumu tehlikeye atacak tüm davranışlardan uzak durulması, kardeşlik hukukuna bağlı olarak hayata devam edilmesi istenir. Müslümanın görevi iyiliği benimsemek ve kötülükten uzak durmaktır. Bu nedenle başkalarına zarar verecek eylemler içerisine girmez. Konuyla ilgili Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından aktarılan sözler mevcuttur. Yapılan Müslüman tanımında, başkalarına dili ve kendi eliyle zarar vermeyen kişilere vurgu yapılmaktadır. Yani Müslüman olmanın en önemli özelliklerinden biri Müslüman kardeşlere zarar vermemek olarak belirtilmiştir. Ancak günümüzde Müslümanlar arasındaki hukuka ciddi oranda riayetsizlik vardır ve bu durum İslam dünyasının en kötü acınası hallerinden biridir.

Kafirler Allah Gözünde Düşman mı?
Yaratılış esnasında Allah Müslüman olanları ve kafirleri ayırmamıştır. Verdiği nimetlerle ilgili de Müslümanlar ve kafirler arasında fark gözetmemiştir. Yani Müslümanların ve kafirlerin şükredeceği şeyler benzer özelliktedir. Ayrıca kafirlerin yaratılışı da eksik veya kusurlu değildir. Yani kafire karşı bir düşmanlık söz konusu değildir.


Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/musluman-kardeslerini-neden-allah-icin-sevmelisin.86/
 
26 Tem 2019
92
45

Ben kendi adıma konuşayım.
Nerde bir namaz kılan yüz görsem ona içimden hemen tatlı bir muhabbet duyuyorum.
Bir ortamda sohbet edilirken kim Allah'ın adını yüceltir anarsa ona karşı derin bir sevgi ve saygı duyuyorum.
Kısaca samimi nurlu yüzler benim bakış açımı pozitif yönde etkiliyor.
 
15 Haz 2020
14
10

Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek boynumuzun borcudur. Fakat örneğin Müslüman bir arkadaşımız bize kötü sözler söylerse, aldığı borcu geri ödemezse ona karşı ister istemez kızgınlık duyarız, onu sevmeyiz. Bu başka bir konudur. Burada kastedilen Müslüman birisini, îmânından dolayı sevmektir. İnsan daima hubb-u fillah buğd-u fillah üzere yaşamalıdır. Allah'ın sevdiklerini sevmeli, sevmediklerinden uzak durmalıdır. Bir insan hem Müslüman kardeşlerini hem de din düşmanlarını aynı anda sevemez. Birbirini seven Müslümanlar, kafirleri sevmezler. Fakat yine de onların canına, malına, göz dikmez, onlara kötülük etmezler.
 
12 Haz 2020
31
20

Mümin, imanı sebebi ile kardeşlik hukukuna bağlanmıştır. Bu hukukun sahibi bizzat Allah'tır. Allah Resulü'nün (s.a.v.) bu hususta hem nasihatleri, hem müjdeleri, hem ikazları vardır. Müslümanın müslüman üzerinde hak ve hukuku vardır. İman kardeşliği bağlayıcıdır. Terki, ihmali yoktur. Umursamazlığı, ilgisizliği sorumluluk gerektirir.


Hadis-i Şerif'te buyrulur:

"Bir kimse bir hastayı veya Allah rızası için din kardeşini ziyaret edip halini hatırını sorarsa ona bir melek şöyle seslenir: Ne mutlu sana, ne güzel yolculuk cennette kendine bir yer hazırladın." (Tirmizi'den).
 
21 Haz 2020
20
2

Hubb-i fillâh farzdır. Allahı ve dostlarını Allah için sevmeliyiz, Peygamberimizi ve Ehl-i Sünnet âlimlerini sevmeliyiz. İslâmiyyeti anlatan Peygamber efendimizdir. Ondan nakleden Eshâb-ı kirâmdır. Ehl-i sünnet âlimleri de Eshâb-ı kirâmdan duyduklarını kitâblara yazmışlardır. Allahı sevmenin de alâmeti vardır. Allahı çok seven ondan çok korkar. Sevgi ile korku berâberdir. Allahü teâlâ, “Beni seveni, gidilemeyen yerlere bir ânda götürürüm, görülemeyen şeyleri gördürürüm” buyuruyor.
 
Üst