Meleklerin Özellikleri

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

Meleklerin Özellikleri

Bizi koruyup kollayan pek çok melek bulunmakta ve her birinin de farklı farklı özellikleri olmaktadır.

İslam denildiği zaman islamın içerisinde yer alan nurani varlıkların da melekler olduğunu belirtebiliriz. Nurdan yaratılmış olan melekler, yemek yemez, bir şey içmez ve uyku uyumaz. Hatta usanma, gençlik ya da ihtiyarlık gibi pek çok fillerden de arınmış olan nurani varlıklardır. Melekler kesinlikle yüce rabbimize isyan etmezler. Allah tarafından verilen tüm görevleri yerine getirirler. Verilen görevlere asla karşı çıkmazlar. Meleklerin Özellikleri hakkında bilgi edinmek ve meleklerin nasıl şekilde olduklarını bilmek isteyenlere şu şekilde açıklama yapmamız mümkündür.

Allah'a İsyan Etmezler

Meleklerin en önemli özelliklerinden birisi de yaratıcımıza kesinlikle isyan etmezler. Yüce Rabbimizin emrinden çıkmazlar. Rabbim hangi iş için yaratmışsa o işi yaparlar.

Melekler Nurdan Yaratıldı

Melekler tamamen Allah'ın nurundan yaratılmıştır. Onlarda açlık, uyku, kin, isyan, yaşlanma ve gençlik gibi değişimler olmaz.

Melekler Süratli ve Güçlüdür

Meleklerin en önemli özelliklerinden birisi de hem süratli hem de güçlü olmalarıdır. Allah melekleri kanatlı olarak yaratmıştır. Fakat kanatları mahiyeti ile ilgili olarak kesin bir bilginin söz konusu olmadığını söylemek mümkündür.

Melekler Allah'tan Gelecek Yetkiyle Farklı Kıllığa Girebilir

İnsanoğlundan çok farklı şekilde yaratılmış olan melekler Yüca rabbimiz tarafından gelen emir doğrultusunda farklı bir kılığa girebilir. Bazen bir hayvan bazense bir insan kılığında bile olunabilir. Öyle ki bu özellikle ilgili olarak bir rivayet bulunur. Cebrailin insan kılığında Hz. Peygamberimizin yanına gittiği bilinmektedir.

Melekler Görünmez

Melekleri görmemiz mümkün değildir. Anca kendisi dışında başka bir kılığa girerlerse görmemiz mümkün olabilir. Aksi taktirde farklı görevlerde olan birçok melek bulunur. Onları canlı bir şekilde görmemiz ise ne yazık ki mümkün değildir.

Melekler Gaybı Bilen Varlıklar Değildir

Melekler ile ilgili olarak bilinmesi gereken bir diğer öneşmli özelliklerden birisi de gaybı kesinlikle bilmezler. Gaybı bilen ise yalnızca Yüce rabbimizdir. Olacakları kesinlikle Yüce rabbimizden bir başkası asla bilemez. Çünkü yeri ve göğü yaratan ve hemen her şeyi de bilen Allah'tır.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/meleklerin-ozellikleri.117/
 
15 Haz 2020
9
4

Meleklerle ilgili doğru bilgi sahibi olmak, âmentünün 6 esasına da dinimizin bildirdiği gibi inanmak çok önemlidir. İman en ufak şüphe ve hata kaldırmaz. Meleklerin hepsi akıllı, şuurludur. Bazıları onların -hâşâ- robot gibi olduğunu söylemektedir, bu ise İslam itikadına aykırıdır. Öte yandan bazıları iblisin de önceden bir melek olduğunu iddia etmektedir. Oysa iblis cinlerdendir. Meleklerin en üstünleri; Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail'dir. Mukarrebin; huzur-i ilahide bulunan meleklerdir. Kerubiyan; azap meleklerinin büyükleridir. Ruhaniyan; rahmet melekleridir. Hamele-i arş denilen melekler de 4 tanedir. Cennet meleklerinin büyüklerine Rıdvan denir. Cehennem melekleri ise "zebani" olarak bildirilmiştir. Sevmediğimiz kişilere "seni görünce zebani görmüş gibi oluyorum" demek çok çirkindir. Kabirde sual soracak olan meleklere Münker ve Nekir denilmektedir. Göklerin her yerinde melekler vardır.
 
12 Haz 2020
42
21

melekler nûrdan yaratılmış; yemek, içmek, erkeklik, dişilik, uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, ihtiyarlık gibi fiillerden ve özelliklerden arınmış nûrânî ve ruhanî varlıklardır: "...O'nun huzurunda bulunanlar, O'na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz (Allah'ı) tesbih ederler" (el-Enbiyâ 21/19-20), "Onlar rahmânın kulları olan melekleri dişi kabul ettiler. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir" (ez-Zuhruf 43/19)
 
21 Haz 2020
20
2

Meleklerle istihza (alay) etmek insanı dinden çıkarır. Mesela şakadan "bugün ölüm haberi yok, Azrail tatilde galiba" demek caiz değildir. Melekler, asla vazifelerini ihmal etmezler. Öte yandan meleklerle ilgili toplumda yaygın olan bir inanış daha vardır ki; "cami kelimesi 4 büyük meleğin isimlerinin baş harflerinden oluşmuştur" denilmektedir. Halbuki meleklerin isimleriyle cami kelimesinin alakası yoktur. Cami 4 değil 3 harfli Arapça bir kelimedir. Cim harfi, mim harfi ve 'ayn harfi ile yazılır. Meleklerin üstünlük sıraları şöyledir: Cebrâîl, İsrâfil, Mikâil, Azrâil.
 
Üst