Kuran Sevgisi Yanlış Anlaşılmamalı

Zeynep

Editör
4 Eyl 2016
166
74

kuran-sevgisi-yanlis-anlasilmamali.jpg


Kuran Sevgisi Yanlış Anlaşılmamalı
İmanın şartlarından biri de kur’an-ı kerime imandır. Ancak sadece iman etmekle kalınmamalı kuran sevgisi kalplere aşılanmalıdır.
Kuran En İyi Rehberdir
Kuran yol gösterici olması nedeniyle Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Bu yüzden ramazan ayında çokça kuran okumak neredeyse bir gelenek halini almıştır. Ancak kuran, müminin en büyük ışığıdır. Sadece bir aya sığdırılmamalı ve her an, her fırsatta okunmalıdır. Kuranı sadece Arapçası ile okumakla yetinilmemelidir. Arapça kuran okumak verdiği his ile kalbi doyurur. Ancak maalesef anlamak mümkün olmadığı için akıl nasibini alamayacaktır. Hem akıl ile hem de kalp ile kuranı anlamak hissetmek için mutlaka kuran tefsiri de okunmalıdır. Böylece kuranın eğriyi doğruyu ayırma özelliği en iyi şekilde fark edilecektir. Kuranı anlamak aynı zamanda Allah’ı anlamak ve hikmetlerini görmektir. Bu sebeple farz ibadetlerden olmadığı gerekçesi ile kuran terk edilmemelidir.
Kuran’a Saygı
Toplumumuzda dini değerlere karşı büyük bir saygı vardır. Bu saygı gereği kuran da baş üstünde tutulur ve en ufak bir saygısızlık yapılmaz. Hatta özel dantelli kılıflarla baş köşelerde saklanır. Kuranı sevmek, çokça okumakla ve anlamakla olur. Kapağı dahi açılmamış bir kitabın baş üstünde tutulması onu putlaştırmaktan öteye gidemeyecektir. Hakiki mümin yeri gelir kuranı yastık yapar, ancak asla okumaktan geri durmaz.
Kuran’ı öpmek, sarılmak, en yüksek yerde saklamak tabiî ki doğrudur. Ancak kurana sadece bir nesne muamelesi yapılmamalı ve Allah kelamı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman da kuranı öper ve bağrına basardı. Ancak bunu yaparken “Rabbimin ahdi, Rabbimin apaçık fermanı!” demekten geri durmazlardı. İşte bu örnek saygı duyulanın kağıt yığını değil, bizzat Allah kelamı olduğunu göstermektedir. Yoksa kuranı baş üstünde taşıyıp, ayeti çiğnemek Müslümanlıkla bağdaşmayacaktır.
Sahabenin Kuran sevgisi irdelendiğinde sevginin kaynağının Allah olduğu görülecektir. Ümmü Eymen radıyallahu anha, Hz. Muhammet’in vefatında ağlarken ‘Hz. Peygamber nasıl olsa vefat edecekti. Fakat ben kesilen vahiy için ağlıyorum’ diyerek saygı ve sevginin Allah kelamına olduğunu göstermiştir. Peygamberin vefatı gibi elemli bir olayda dahi Allah kelamını düşünmektedir.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/kuran-sevgisi-yanlis-anlasilmamali.37/
 

Editör

Editör
13 Eyl 2019
85
59

Kuran’ı öpmek, bu güne kadar tattığım en güzel duyguların başında yer alıyor. O'nu öperek içindeki emir ve yasakları kabul ediyor kalbimizi kuran sevgisi ile mühürlemiş oluyoruz.
 
15 Haz 2020
14
10

Kur'ân-ı Ker'im'de bildirilen emir ve yasakların neler olduğunu öğrenmek için ehl-i sünnet âlimlerinin yazmış olduğu akaid, ibâdet ve ahlak kitaplarını okumalıdır. Dinimizin emir ve yasaklarını en doğru şekilde öğrenmenin yolu budur. Piyasada birçok meal ve tefsir vardır. Dinimizi öğrenmeye bu meal ve tefsirlerden başlamak uygun olmaz. Çünkü meal ve tefsir okumak farz değildir. Ancak îmanın şartlarını ve ibadetlerin nasıl yapılacağını öğrenmek şarttır. Önce bu konulardan başlamak, altyapımızı geliştirmek gerekir. Âyetleri kendi kafalarına göre yorumlayanlardan uzak durmalıdır. Ayrıca Kur'ân-ı Kerim'e saygı göstermeli, onu başının altına koymamalı, belden aşağıda tutmamalı, abdestsiz dokunmamalıdır. Kur'an-ı Ker'im'i her zaman tecvid kaidelerine riayet ederek en güzel şekilde okumaya çalışmalı, okurken anlamı değiştirecek şekilde yanlış okumaktan sakınmalıdır. Kur'an-ı Kerim'den ezberlediği şeyleri sürekli tekrar etmeli ve asla unutmamalıdır.
 
Üst