Kur'an-ı Kerimin Işığı İle Hayatınıza Yön Verin

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

Kur'an-ı Kerimin Işığı İle Hayatınıza Yön Verin


Kur'an-ı Kerimin Işığı İle Hayatınıza Yön Verin

Rabbimiz bizleri yarattı ve imtihan için dünyaya gönderdi. Peki, dünya hayatında yapılan tüm imtihanlar için bir kitap ve bir öğretmen bulunuyor. Cenabı Allah bize bu imkanları sunmuyor mu? O bize bir kitap ve bu kitabı nasıl yorumlayacağımızı gösteren bir öğretici göndermedi mi?

Kur'an-ı Kerimin ışığı ile hayatınıza yön verin ve Resulünün kitabı yorumlaması ile de ona tabi olun, diyerek Rabbimiz bizlere bir kitap ve birde öğretici göndermiştir. Kitap ve Resul birbirinden ayrılmaz bir ikilidir. Son zamanlarda bazı kimselerin sadece kitaba tabi olarak da imtihanı başarılı bir şekilde geçilmesini öneren fikirler doğruyu yansıtmamaktadır. Rabbimiz tüm kural ve kaidelerini kitabında belirtmiş ve uygulama noktasında da bizlere örnek olması bakımından Resulünü göndermiştir. Kitap içerisinde bazı kavramların nasıl yapılacağı tam olarak izah edilmez. Örneğin namaz kılınması emir edilir fakat nasıl namaz kılınır bu anlatılmaz Resulü Ekrem (ASV) bunu bize nasıl yapılacağını öğretmek ile mükelleftir ve öğretmiştir.Kuran Ve Peygamber Efendimiz

Kuran’a tabi olarak yaşamak her Müslümanın görevidir. Bununla birlikte Resule iktiba etmekte Kuran’ın bize verdiği emirler içerisinde yer almaktadır. İkisini birbirinden ayırmak hiçbir zaman hiçbir bahane ile mümkün olmayacaktır. Cenabı Allah Kuranı Kerim’i 1400 yıldan beri bir kelimesini bile değişmesine müsaade etmemiş ve aynı şekilde Resulünün de sünnetini korumuştur. Kuran ve Resulü örnek alınarak mutlu bir şekilde yaşamak ve kulluk bilinci ile hareket etmek sağlanmaktadır. Bunun dışında her hangi bir yöntem ile Cenabı Hakkı razı etmek mümkün olmayacaktır.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/kuran-i-kerimin-isigi-ile-hayatiniza-yon-verin.259/
 
13 Haz 2020
5
6

Basit bir ürün aldıktan sonra bile kullanım kılavuzunu okumaya ihtiyaç duyan insanların "yalnız Kur'an, başka kaynak tanımam" demesi ne kadar yanlıştır. Oysa Kur'an-ı Kerim, sünnet-i seniyye, kıyas-ı fukaha ve icma-i ümmet dinimizdeki dört delildir. "Kur'andan başka kaynağa gerek yok, Kur'anın mealini okuyun size yeter" diyen kişiler Kur'an-ı Kerim'e de inanmayan, dinimizi içeriden yıkmaya çalışan sinsi din düşmanlarıdır. Müslüman'ların onlara aldanmamak için dikkat etmesi, dinini güvenilir kaynaklardan öğrenmesi gerekir.
 
12 Haz 2020
25
25

Kur’an’ı okumak kadar; Kur’an’ı anlamak ve Kur’an’ı yaşamaktır önemli olan.
O yüce Resül (s.a.v.) Kur‘an‘ı bize şöyle tanıtır: "O, hak ile batılı ayırt eden ölçüdür. Onda, her şey ciddidir, gayesiz bir söz yoktur. Kim akılsızlık edip ona inanmaz ve onunla amel etmezse, Allah u Teala onu helak eder. Kim onun dışında hidayet ararsa, Allah onu saptırır. O, Allah‘ın sağlam ipidir. O, hikmetli olan zikirdir. O, dosdoğru yoldur. O, kendine uyanları, hevalarına uymaktan, kendisini okuyan dilleri kötü sözden korur. Âlimler ona doymaz. Onun çokça tekrarı usanç vermez, tadını eksiltmez. İnsanı hayrete düşüren harikulade yanları son bulmaz."
 
12 Haz 2020
38
18

"Şüphesiz ki bu Kur‘an, insan toplumlarını en doğru yola iletir; salih amel işleyen müminlere, büyük bir mükâfatla müjdeler." (İsra, 9)
 
17 Kas 2013
48
25

Kuran'ı kerim göz ışığınız olsun. O ışık tüm dünyamızı aydınlatan doğru yol üzerinde kutsal bir yürüyüş biçimidir.

Kuran'ı çok okuyun Türkçe mealini mutlaka okuyun, okuduğunuzu anlayın hayatınıza onun kurallarını gözeterek yön verin.
 
17 Kas 2013
48
25

“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”

Maide Sûresi /90
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

Bunlar,

tövbe edenler,

ibâdet edenler,

hamdedenler,

oruç tutanlar,

rükû ve secde edenler,

iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır.

Mü’minleri müjdele.

Tevbe/112
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

Dediler ki: "Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya!"

Furkan/7

Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. (Bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin, hakkıyla görendir.

Furkan/20
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

(Allah, şöyle der:) "Ey huzur içinde olan nefis!"

"Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!"

"(İyi) kullarımın arasına gir."

"Cennetime gir."

Fecr Sûresi/30
 
Üst