Kur’an- ı Kerim’i Sevmenin Tadı

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

Kur’an- ı Kerim’i Sevmenin Tadı

Kur’an- ı Kerim tüm İslam alemine indirilen ve Müslümanların kitabı olduğundan Kuran sevgisi imanın gereğidir. Kur’an- ı Kerim’i seven bir Müslüman yaratan Rabbini ve O’nun kutlu peygamberlerini, ailesini, kendisini ve Kur’an’ın anlatmış olduğu tüm güzellikleri seviyor demektir.

kurani-kerimi-sevmenin-tadi.png


Kur’an Sevgisinin Önemi
Kur’an- ı Kerim sevgisi
Allah’ın kitabına karşı olan en önemli görevlerden biri olduğundan dolayı bütün Müslümanlar Kur’an’ı çok fazla sevmekte ve büyük değer vermektedir. Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur; ‘’ Allah, bu kitap sebebi ile yani Kur’an’a uydukları için bazı milletleri yükseltir ve yine bu kitapla yani Kur’an’a uymadıkları için bazı milletleri alçaltır.’’ demiştir. Gönülden muhabbet duymak, çocuklara, yeni yetişen nesle ve bütün gençliğe Kur’an’ı sevdirmek çok önemli bir konudur. Özellikle sevdirmek için gerekli olan alt yapıyı hazırlamak çok önemlidir. Genç nesli küçük yaştan itibaren Kur’an sevgisi ve saygısı ile yetiştirmek en önemli görevlerden biridir. Kulluğu öğreten, imanı aşılayan, ahiret hayatına hazırlanmak ve anlatan kitabımız aynı zamanda dünyanın nurlanmasına ve yaşama yaşam katan ölümsüz ulvi ölçülere işaret etmektedir. Şefkat, sevgi, rahmet, adalet, iyilik, kardeşlik ve bunun gibi pek ok önemli konuları Kur’an hayatımıza gerçek anlamları ile anlatmaktadır.

Kur’an Okumak
Allah’ın tüm İslam alemine indirmiş olduğu ve imanın kılavuzu olan Kur’an- ı Kerim’i okumak Allah sevgisi ve Rasullullah aşkının en önemli gereğidir. Kitabımızı okumak ruhun manevi gıdası, kulluğun gerçeği olmaktadır. Ayrıca Kur’an okumak Allah Rasulüneve ümmetine verilen ilahi bir emir olmaktadır. Bir mümin her gün Kur’an okumalı ve kitabın emirlerini uygulaması gerekmektedir. Kur’an okunmayan bir gün karanlık bir gündür.
Kur’an ile birlikte zaman geçiren bir Müslüman için o saatler nurlu, bereketli, aydınlık saatlerdir. Hatta kitabın düzenli olarak her gün okunması kişinin kıyamet günü yalnız kalmayacağı anlamına gelir ve Allah’ın huzurunda sevgili dostuna şefaatçi olacaktır. Kur’an sevgisi ile büyüyen bir kişi her zaman huzurlu ve maneviyatı geniş olan bir insan olarak yetişecektir. Kitabı seven her şeyi sever ve değer verir.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/kuran-i-kerimi-sevmenin-tadi.44/
 

Editör

Editör
13 Eyl 2019
85
59

Kuran bize yüce Allah'ı sevmeyi emredip öğütlüyor, öyle ise Allah'ı çok sevin kuran-ı kerimi okuyun emirlerine itaat edin.
 
12 Haz 2020
31
20

“Kıyamet gününde Kur’ân-ı Kerîm gelecek ve Allah Teâlâ’ya:
‘Yâ Rabbî!
Kur’an okuyan kimseyi şeref süsüyle süsle!’
diyecek; bunun üzerine Kur’an okuyan kimse şerefle süslenecek. Yine Kur’ân-ı Kerîm:
‘Allahım!
Ona şeref elbisesi giydir!’
diyecek; hemen o zâta elbiselerin en değerlisi giydirilecek. Sonra Kur’an:
‘Rabbim!
Ona şeref tacı giydir!’
diye niyaz edecek; o kimseye şeref tacı giydirilecek. Sonunda Kur’ân-ı Kerîm:
‘Yâ Rabbî!

O kulundan râzı ve hoşnut ol! Senin hoşnutluğundan üstün bir şey yoktur.’
diyerek Kur’an okuyan kimseyi manevi mertebelerin en yükseğine ulaştıracak. (Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân 1).
 
15 Haz 2020
14
10

Kur'ân-ı Ker'îm'i sevmek, onun hükümlerine uymayı gerektirir. Kur'ân-ı Ker'îm'i sevenler onun bir harfinden bile şüphe etmez. Kur'an okumaya doyamaz ve gece-gündüz elinden geldiği kadar hep okumaya çalışır. Hâfız olamasa bile, mümkün olduğu kadar çok sûre ezberleyebilmek için uğraşır. Kur'an'ı sevenler ona karşı saygıda kusur etmez, abdestsiz asla dokunmaz, onu belden aşağıda tutmaz, okurken başka bir şey düşünmezler. Kur'an'ı sevmek demek, ondan başka diğer kaynakları yoksaymak demek değildir. Tam aksine bu durum, Kur'an sevgisine aykırıdır. bazıları "Sadece Kur'an yeter, hadislere gerek yok" diyerek Peygamber efendimizin sözlerini, davranışlarını yoksaymaktadır. Âlimleri de önemsemeyen bu kişiler onların fetvalarını beğenmemekte, kendilerini adeta İmam-ı A'zam hazretleri gibi müçtehid, Beydâvî hazretleri gibi müfessir görmekte, Kur'andan kafasına göre hüküm çıkarmaya çalışmaktadır. İşte bu kişiler Kur'anı sevmeyen, dinimizi içeriden yıkabilmek için çaba harcayan kişilerdir.
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor.

Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.

Allah, sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor.

Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

Nisa Sûresi/27,28
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

“Rabbim! Beni tek başıma bırakma.”

Enbiya/89
 
Üst