Kur’an- ı Kerim’de Kaç Ayet Vardır?

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

Kur’an- ı Kerim’de Kaç Ayet Vardır?


Kur’an- ı Kerim’de Kaç Ayet Vardır?


Müslümanların dini olan İslam’ın kutsal kitabı Kur’an- ı Kerim’de kaç ayet vardır gibi pek çok konular merak edilmektedir.

Tüm insanlığa gönderilen son kitap Kur’an- ı Kerim hakkında bilgi sahibi olmak ve doğru bilgilere ulaşmak herkesin en önemli görevlerinden biridir. Müslümanların kutsal kitabı hakkında tüm merak edilenleri bulmak mümkün olmaktadır.Kur’an- ı Kerim Hakkında Tüm Bilgiler


Kur’an- ı Kerim Hakkında Tüm Bilgiler

Kur’an- ı Kerim’de kaç ayet vardır
sorusu genel olarak her zaman merak edilen konuların en başında gelmektedir. İslam dininin kutsal kitabı olarak indirilerek Müslümanların en doğru şekilde dinini tanımak ve yapılması faydalı olanlar ya da zararlı olanlar hakkında detaylı olarak bilgi sahibi olmaya yardımcı olmaktadır.

Kur’an- ı Kerim, ayetleri Allah tarafından Cebrail (A.S) adında olan melek aracılığı ile İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’e indirilmiştir. Kitabımız bu güne kadar hiçbir değişiklik görmeden gelmiştir. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an- ı Kerim içinde geçen cümleye ayet denilmektedir. Yer alan cüzler ise toplam olarak 20’şer sayfalardan meydana gelmekte ve 30 cüz bulunmaktadır.

Kur’an- ı Kerim Ayet Sayısı Hakkında


Kur’an- ı Kerim Ayet Sayısı Hakkında

İnsanlığa indirilen 4 büyük kitaptan sonuncusu olan ve Müslümanlar için son derece önemli bir yere sahip olan Kur’an- ı Kerim İslam dininin tüm dünyaya anlatılmasını sağlamıştır. Peygamberimizden bu zamana kadar diğer kutsal kitaplara nazaran hiçbir değişim görmemiş ve ilk günkü bilgilerin aynıları hala uygulanmaktadır. Fakat kitabımız üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken ayetlerin bölünerek numaralandırılmasında bir takım küçük farklılıklar olmuştur.

Kur’an- ı Kerim’in işaret, mana ya da hüküm ifade eden uzun veya kısa cümlelerinden her birine ayet denir. Kitabımızda besmele ile birbirinden ayrılan her bir bölüme ise sure denilmektedir. Kur’an surelerden, sureler de ayetlerden meyana gelmektedir. Ayet başı ve sonu olmayan birkaç kelime ya da cümleden oluşan Allah’ın sözleri olmaktadır. Her ayet Kur’an’dır. Anlamlı olan en kısa ayet bir kelime olmakta ve yemyeşil anlamına gelen “müdhametan”dır. (Rahman Suresi 55/64). En uzun ayet ise bir sayfa olan Bakar Suresi 2/282 ayettir.

Kur’an- ı Kerim de kaç tane ayet olduğu konusunda İslam alimleri aralarında görüş ayrılıkları yaşamış olsa da insanlar ayet sayısını 6666 tane olarak bilmektedir. Ancak en doğrusu Fatiha suresinin başında yer alan besmele dahil olmak üzere Kur’an- ı Kerim’de 6236 ayet olmaktadır. Diğer surelerin başında yer alan besmeleler sureleri birbirinden ayırmak için konulduğu için o süreden birer ayet değildirler.

 • Bilindiği gibi ayet, Kur’an cümlelerine verilen isimdir.
 • Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir.
 • Ancak Kur’an-ı Kerim üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken ayetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuş; söz gelimi, bazı âlimlerin müstakil ayet olarak belirlediği bir ibare bazı âlimlerce iki ayet olarak düşünülmüş; böylece ayetlerin numaralandırılması konusunda küçük farklılıklar ortaya çıkmıştır.
 • Her ne kadar halk arasında Kur’an’daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir söylem varsa da doğrusu bu rakamın 6236 olduğudur.

Kur’an- ı Kerim’de Bulunan Ayetler Hakkında


Kur’an- ı Kerim’de Bulunan Ayetler Hakkında

Ayetlerin son kelimelerine kendisinden sonra gelmekte olan ayeti ayırdığı için fasıla denilir. Genel olarak ayetlerin surelerde yer alan dizilişi vahiy ile belirlenmiştir. Kur’an- ı Kerim’de yer alan ayetlerin bir kısmı Mekke de bir kısmı da Medine de inmiştir. Manaların anlaşılırlığı bakımından ayetler muhkem ve müteşabih kısımlarına ayrılmaktadır. Al- i İmran Suresi 3/7 sağlam ve güzel olma bakımından tüm ayetler, muhkem ve müteşabihtir.

İlk inen ayetler Alak Suresinin ilk 5 ayetidir. Son inen ayetler hakkında görüş birliği bulunmamaktadır. Bakara Suresinin 278 ve 281, Nisa Suresinin 176, Tevbe Suresinin 128 ve 129, Nas Suresinin 1 ile 3 ve Maide Suresinin 3. ayetlerinin son inen ayetlerden olduğu söylenmektedir. Kur’an- ı Kerim cüzleri 30 tane olup her cüz başlangıcında süslü bir işaret ile kaçıncı cüz olduğu yazılı olmaktadır. Bu sayede Kur’an okuyanlar için büyük bir kolaylıklar sağlanmıştır.

Kuranda kaç ayet var


Kuran- Kerim ile ilgili diğer makalelerimiz.
 1. Kur’an-ı Kerim | Sevgi Forum
 2. Kuranı Kerim Sevgisi | Sevgi Forum
 3. Kuran ve Aşk | Sevgi Forum
 4. Kur’an okumak berekettir | Sevgi Forum
 5. Kur'an-ı Kerimin Işığı İle Hayatınıza Yön Verin | Sevgi Forum
 6. Çocuklara Kuran Nasıl Sevdirilir? | Sevgi Forum
 7. Sahabelerde Kuran Sevgisi | Sevgi Forum
 8. Kur’an Sevgisi İmanın Gereğidir | Sevgi Forum
 9. Kur’an- ı Kerim’i Sevmenin Tadı | Sevgi Forum
 10. Allah Sevgisi Kuran-ı kerim sevgisi ve Peygamber sevgisi hakkında ! | Sevgi Forum
 11. Kuran Sevgisi Yanlış Anlaşılmamalı | Sevgi Forum
 12. Ezberinde Kuran Olmayan Kul, Bomboş Eve Benzer. | Sevgi Forum
 
Üst