Kur’an-ı Kerim

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim

Son vahiy dini olan İslam’ın kutsal kitabı olan Kur’an- ı Kerim Allah tarafından peygamberimiz Hz. Muhammed’e vahiy meleği olan Cebrail aracılığı ile gönderilmiştir.

Arapça olarak indirilen ilahi kitapların en sonuncusu olan Kur’an İslam aleminin kitabı olup tüm emir ve yasakların en doğru şekilde bildiricisi olmaktadır. Dinimizin temeli ve kutsal kitabı hakkında bilinmeyenleri pek çok kişi merak edip sorularına cevap aramaktadırlar.

Kur’an- ı Kerim Hakkında Her Şey

Kur’an-ı Kerim Fatiha süresi ile başlayıp Nas suresi ile sona ermektedir. Peygamber efendimize 40 yaşında Hira mağarasında sayfalar ve ayetler halinde inmeye başlayan Kur’an hepimizin kutsal kitabı olmaktadır. İlk inen ayet Alak süresinin 1 ile 5. ayetlerine ait olup “Yaratan Rabbinin adı ile oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin, kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir.” İlk inen ayetler insanların okumaya, ilime, araştırmaya ve yazmaya çağırması ilim için en büyük teşvik mesajı olmaktadır.

İslam’ın kutsal kitabi olan Kur’an kelimesi kitap içinde yaklaşık 68 ayet içinde kullanılır. Kur’an- ı Kerim’in 55 tane ismi bulunmakta ve Kitap, Furkan, Rahmet, Nur, Kelam bu isimlerden sadece bazılarıdır. Ayrıca isimleri ayetlerin indirildiği yerlere göre de farklı olmaktadır. Mekke- i Mükerreme de inen ayetlere Mekki, Medine- i Münevvere de inen ayetlere Medeni denilir. Kur’an- ı Kerim de yer alan surelerin 86 tanesi Mekki, 28 tanesi ise Medeni olmaktadır.

Kur’an- ı Kerim Hakkında Bilgiler

Son yıllarda yaşadığımız dünyada hayat gayesi ve yaşama çabasının yanında bilmemiz gereken tüm konulardan uzak bir hayat sürdürülmektedir. Ancak bir Müslümanın bilmesi gereken ve hayatın her anında gerekli olan bir takım bilgiler bulunmaktadır. Özellikle Kur’an- ı Kerim hakkında bilgiler için küçük bir araştırma yapmak yeterli olacaktır. İslam aleminin kutsal kitabı olan Kur’an- ı Kerim 6666 ayet ve 114 sureden meydana gelmiştir. En uzun suresi 286 ayet olan Bakara Suresi ve en kısa süresi olan 3 ayetle Kevser Suresi olmaktadır. Kitabımız 600 sayfa ve 30 cüzden oluşmaktadır.

Bir cüz 20 sayfalık bölümlerden ibarettir. Kur’an- ı Kerim ilk inmeye başladığında ceylan derisine, taşlara ve yapraklara yazılıyordu. Ayrıca Kitap bir bütün halinde değil sayfa sayfa, bölüm bölüm ve belli aralıklarda indiriliyordu. Böylece okunması ve ezberlenmesi çok daha kolay olmaktaydı. Kitabımız ilk Halife Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirildi ve Halife Hz. Osman tarafından çoğaltılmıştır. İlk indirilmeye başlandığı 610 yılından bu güne kadar hiçbir değişiklik yapılmadan ulaşmış olup tüm Müslümanlar Kitabımız doğrultusunda yaşamaya gayret göstermişlerdir. Kur’an- ı Kerim sadece Müslümanlara değil tüm dünyaya ve insanlığa gönderilmiş olan son kutsal kitap olmaktadır.

Toplum Ferahı İçin Kur’an- ı Kerim

Kur’an- ı Kerim’in temel konuları iman, ibadet, ahlak, insanlar arasında olan ilişkilerin düzenleyen hükümler, peygamberler ve ilahi kitapların en doğru şekilde anlatılmasıdır. Toplum ve birey yararına Kur’an- ı Kerim gerekli olan tüm prensipleri getirerek topluma zarar verecek her şeyi yasaklamıştır. Kitabımızın okunması, dinlenmesi, üzerinde düşünülmesi, açıklanması ve içinde bulunan gerekli prensiplerin uygulanması hepsi birer ibadettir. Konuşmaları, mesleğini ve hayatını buna göre düzenlemek insanlara her zaman manevi huzr ve mutluluk verecektir. Kur’an- ı Kerim amacı sadece okuyup sevap kazanılmasından ibaret değildir. Asıl amaç günlük yaşamda gücümüzün yettiği kadar onu uygulamak ve toplum hayatına hakim kılmaya çalışmaktır.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/kuran-i-kerim.360/
 
11 Haz 2020
71
89

Her Müslüman'ın namaz kılacak kadar sûre veya âyet ezberlemesi farzdır. Tabii ki Müslüman Kur'an-ı Kerim'den ezberleyebildiği kadar çok sûre ezberlemeye çalışmalıdır. Kur'an-ı Kerim'i hatmetmenin ve hâfız olmanın da ne kadar faziletli olduğu malumdur. Ebeveynler çocuklarına küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim okumasını öğretmelidir. Ramazan-ı Şerif ayında hatim sevabından mahrum olunmamalıdır. Her Müslüman her gün Kur'an-ı Kerim okumayı alışkanlık haline getirmelidir. Ancak Türkçe meal ve tefsirleri okumak Kur'an-ı Kerim okumak sayılmaz. Öte yandan altyapısı olmayan, dini bilgisi zayıf insanların bu meal ve tefsirleri okuması önerilmez. Çünkü ayetleri yanlış anlamak ve yanlış yorumlamak imanı zedeler. Maalesef günümüzde Prof. sıfatını taşıyan, eline kalem alan herkes meal ve tefsir yazmaya kalkışabilmektedir. Oysa tefsir yazabilmek için birçok ilim dalında mütehassıs olmak gerekir. İlahiyat üniversitesini bitiren, doktora yapan kişi müfessir olmuş sayılmaz. Herkesin bu konuda dikkatli olması,
Kur'an-ı Kerim'i anlayayım diye tefsir okumak isterken yanlış bilgilerle dolu kitapları okumaktan uzak durması gerekir.
Ayrıca her Müslüman Kur'an-ı Kerim'e gereken tazimi (saygıyı) göstermekle mükelleftir. Kur'an-ı Kerim abdestsiz tutulmaz, belden aşağı koyulmaz. Hele bazıları müzik eşliğinde Kur'an okumaktadır, bu çok kötü bir davranıştır.
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

"Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır"

(Kehf,18/10)
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: "Size selâm olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedî kalmak üzere buraya girin."

Zümer Sûresi/73
 
26 Tem 2019
92
45

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin.
İsrâ Suresi / 37
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

Seni imtihan eden ,yine seninledir kardeşim korkma .

Rabbin ,seni terk etmedi ; sana darılmadı da
(Duha Sûresi, 3)
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir.

Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

Yasin/40
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

O, diriltendir, öldürendir.

Gece ile gündüzün birbirini takib etmesi de O’na aittir.

Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?

Mü'minun/80
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez.

Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Lokman/27
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
605
662

De ki: "Ne dersiniz? Allah, üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah’tan başka hangi ilâh size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir?

Hâlâ görmeyecek misiniz?"

Kasas/72
 
Üst