Kişisel İlişkilerde ve Eğitimde İletişimin Rolü

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

Kişisel İlişkilerde ve Eğitimde İletişimin Rolü


Kişisel İlişkilerde ve Eğitimde İletişimin Rolü

İletişim, hayatımızın her alanında olması gereken ve insanların en çok ihtiyaç duyduğu bir kavramdır. Buna göre iletişim ile birlikte insanlar, bireysel ilişkiler başta olmak üzere kendilerini geliştirebilecekleri her türlü alanda daha kolay bir ilerleme kaydedebilirler. Hayatımızın olmazsa olmazlarından biri olan iletişim unsurunu hemen her alanda görmek mümkündür. Bu bağlamda iletişim faktörünü insan faktörünün olduğu her alanda görebiliriz. Böylelikle insanlar ilerlemelerini, gelişimlerini ya da ikili ilişkilerini iletişim faktörü sayesinde çok daha kolay biçimde sürdürebilir. Çünkü iletişim birçok sorunun çözümü için başvurulan metotlardan biri olmakla birlikte insanların çoğu soru işaretlerini de gidermektedir. Peki iletişimi hangi alanlarda daha etkili biçimde kullanmak mümkündür?

İletişim faktörünü hayatınızın her alanında kullanabilirsiniz. Kendinizi geliştirirken alanında daha uzman kişiler ile iletişime geçmekte, size gelen kişileri daha iyi yönlendirmekte ve daha fazlası için iletişimi göz ardı etmemelisiniz.

İletişim Faktörünün Hayatımızdaki Yeri

İletişim faktörü bahsettiğimiz üzere hayatımızın hemen her alanında görebileceğimiz ve ihtiyaç duyacağımız faktörlerin başında gelmektedir. Çünkü iletişim ile birlikte sorunlar çözülürken yine ancak iletişim sayesinde insanlar birkaç adım daha atarak gelişimlerini kaydetmektedir. Buna göre iletişimi insanlardan ayrı olarak düşünmek, ele almak imkansızdır. İletişim ile birlikte insanlar daha üst düzey kişilere ulaşabilir, sorunlarını dile getirebilir ve daha hızlı çözüm arayışlarına da girerek kendilerini daha ileriye götürecek hamleler alabilir.

Bu anlamda iletişimin olduğu yerde sorunlardan ziyade çözümlerden söz etmek daha mümkün hale gelmiştir. Eğer bir sorunun çözümünü istiyor ve daha fazla beyinden yardım almak isteğindeyseniz bu gibi yaklaşımları sürekli olarak sürdürmeniz gerekmektedir.

İletişim sizlere birçok anlamda katkı sağlamaktadır. İletişim sadece sorunları çözmekle kalmaz sizlerin kendinizi daha iyi ifade etmesini de sağlamaktadır. Günümüze baktığımızda telefon, bilgisayar gibi araçların yaygın olarak kullanılması ile birlikte artık eskisi gibi iletişim, kişisel ilişkilerden söz etmek mümkün olmamaktadır.

Kendinizi Daha İyi İfade Etmenin Yolu: İletişim

Günümüzde teknolojik gelişmelerin artmasına bağlı olarak insanlar, özellikle de genç yaştaki kişiler daha çok sosyal medya platformlarında gezinerek sosyal yaşamdaki kişisel ilişkileri, iletişimleri en aza indirgemişlerdir. Bununla birlikte insanların toplum karşısında kendini ifade etme, düşünce özgürlüğü gibi durumlarda geri planda kaldıkları da söylenebilir. Ancak kişisel gelişim noktasında ileri gitmek isteyen ve hep daha fazlasını isteyen kişilerin iletişim anlamında daha iyi rollere sahip olmaları gerekmektedir. Bu bakımdan insanlar iletişim faktörünü sürekli olarak hayatlarında yer etmeli ve kendini geliştirebilecek en önemli etkenin iletişim olduğuna kendilerini inandırmalıdır.

Böylelikle iletişim kavramı çok daha önemli hale gelecek olup insanların gelişim kaydetmesi ve toplum karşısında kendilerini daha iyi ifade etmesi de bir o kadar iyi olacaktır.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/kisisel-iliskilerde-ve-egitimde-iletisimin-rolu.275/
 
21 Haz 2020
21
11

İletişim, iki veya daha fazla insanın birbiriyle yazılı, sözlü veya (jest, mimik vs. gibi unsurlarla) bedensel olarak etkileşime girmesidir. İletişim, insanların en önemli ihtiyaçlarından biridir. İnsanlar bilgi alışverişini ancak böyle gerçekleştirebilir, sevgi, saygı, güven ve benzeri kavramlar ancak iletişim sayesinde anlam kazanır. Her insanın, muhatabıyla daha verimli iletişim kurabilmek için bazı hususlara dikkat etmesi gerekir. Konuşurken karşımızdaki kişinin yüzüne bakarak konuşmak, onun sözünü kesmemek, kelimelerimizi dikkatli seçmek, kendimizi kısa ve öz ifade etmek, dinlemesini bilmek, başkalarının fikirlerine saygı duymak gibi kuralları etkili iletişimin temelleri olarak nitelendirebiliriz.
 
12 Haz 2020
25
25

İletişim empati ile devam eder. İletişim paylaşmayı gerekli kılar. İnsanlar tek kalmak için yaratılmamıştır, her insan bir diğerinin tamamlayıcısıdır. Bu kusursuz planda, bir puzzle düzeni vardır. Parçaların tam olarak yerine oturması için, empatiye dayalı iletişim şarttır. Sağlıklı iletişim, sağlıklı ilişkiler doğurur.
 
Üst