Kişisel Gelişimdeki Temel İlkeler


Kişisel Gelişimdeki Temel İlkeler


Kişisel Gelişimdeki Temel İlkeler

Hayatın en değerli olgularından olan erdemlerin ve ilkelerin ışık kaynağı olan kişisel gelişimi farklı yönleriyle ele almak mümkündür. Kişisel gelişim sürekli halde ve belli aşamalar sonucu sağlam temellere oturtulmuştur. Gelişimin ve değişimin öncelikle çaba, emek, azim, tecrübe gibi yaşandığında insana acı dahi verebilen süreçlerden geçildikten sonra olgusal hale gelebileceği gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Kapitalist düzen ve teknolojik icatlar çağında insanın kendini diri tutmasında olmazsa olmazlardan biri de kişisel gelişimin temel taşlarını sağlam zemine etüt ederek oturtmaktır.

Bunun için yapılabilecek ilke sınıflandırmalarında yetkinlik önem arz etmektedir. İnsan herhangi bir konu veya sorun karşısında kendini bu kaosun içerisinden nasıl sağlıklı çıkarabilirim diye düşünmeli gerekeni yaparken de kendini yetkin olarak görmeleri ve donatmalıdır. Bu yetkinlik içerisinde bilgi, beceri, motivasyon, kararlılık gibi mercileri bulundurmak zorundadır. Unutmamak gerekir ki insan kendisine güvendiği bir konuda karşılaşabilecek engellere fazla aldırış etmeden sorunun kaynağını tespit ederek odaklanıp ortadan kaldırır.

Kişisel İlkeler ve Özellikleri

Ortalama öğretiler ile insan kendisinin farkına varmalı ve iç dünyasıyla barışarak, çevresini ve kendisini gelişim sürecine sokarak sanatını ilerletebilir. Temel dinamiklerin oluşumu bazen hemen olmamakla birlikte bunun yanına zaman ve tecrübe eklenerek birlikte katkı sağlayabilmektedir. Kişiselgelişim, insanın varoluşundan beri süre gelen sevgi, adalet, merhamet, karşısındakinin yerine koyabilme sanatı gibi olgular ile yaklaşımları daha esnek düzeyde tutarak verimli bir hedef tahtası oluşturulabilir.

Kişisel Gelişim Maddeleri

Kişisel hedefleri belirli olan insan gelişim sürecinde oldukça kendisine değer katar ve iletişim becerilerini kullanarak etrafını sağlıklı bir şekilde yönlendirir ve amacına daha kolay varabilir. Bu temel ilkelere göz atılırsa, bireyin kendini bilmesi ve tanıması, sinirsel fonksiyonlarına hakim olarak sakin kalması, Ahlaki değer ve etik ilke şartlarına bağlı olması, sorunları tespit edip çözümleyici yaklaşabilme, bulunduğu zamanın değerini bilerek tasarruflu halde kullanım, Esnek fikirlere sahip olunmalı ve fikir ayrılıklarına karşı açık olmalı. Bahsedilen maddeler temel gelişim sürecini oldukça daha hızlı ve kaliteli şekilde oluşturarak bireyin kendisine ve kişisel olarak çevreye de katkıda bulunmasına zemin hazırlamaktadır.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/kisisel-gelisimdeki-temel-ilkeler.171/
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
12 Haz 2020
18
17

Kişisel gelişimi bir yapboz olarak düşünürsek, bu yapbozun tüm parçalarını yazınızda bildirmişsiniz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi; işin başı kendini tanımaktır. Kendini tanıyamamış olanlar, başkalarını hiç tanıyamaz ve kötü birini iyi zannedip güvenerek aldanır. Sükûnetimizi korumak, soğukkanlı olmak da önemlidir. Olaylar karşısında fevrî davranmak, yanlış karar vermemize sebep olur. Yeni fikirlere açık olmak da kişisel gelişimin diğer bir kilit noktasıdır. Sabit fikirli olanlar ve yanlışlarında ısrar edenler, kişisel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayamazlar.
 
21 Haz 2020
18
5

Özeleştiri yapmak, başkalarının haklarına saygı, dürüstlük, doğruluk, yeri gelince özür dilemesini bilmek, güzel ahlak, düşünerek hareket etmek gibi hususlar da, sağlıklı bir kişisel gelişim için şarttır.
 
26 Haz 2020
21
9

Günlük hayatta başımıza gelen her şeyi analiz edip üstesinden gelebiliriz. Birde başımıza gelecek kötü senaryolar bizim seçimimiz olmadan karşımıza çıkabilir, ani kararlar vermemiz gereken anlar olabilir. Ne olursa olsun şöyle bir iki adım geriye çekilin derin derin 3 veya 4 defa nefes alın ve sağlıklı yapıcı düşüncelere odaklanın. Bu doğru kararlar vermenize yardımcı olacaktır.
 
26 Haz 2020
21
9

  • Kendinizi başkaları ile kıyaslamayı bırakın.
  • Kendimizi başkalarıyla karşılaştırmak kayıp bir savaştır.
  • Gücünüz hayatınızda etkileyebileceğiniz şeyde yatar.
  • Siz eşsiz bir varlıksınız ve dünyada sizin gibi kimse yok.
 
Üst