Kişisel Gelişim Programı Nedir?


Kişisel Gelişim Programı Nedir?


Kişisel Gelişim Programı Nedir?Kişinin farkındalığını arttırmayı, bireysel ve toplumsal konularda sağlıklı kararlar verebilmesini, verdiği kararları tarafsız ve doğru şekilde hayata geçirmesinde bireye yardımcı olmayı amaçlayan bir süreçtir. Deneyimlenen olaylara farklı bir açıdan bakmak veya deneyim sahibi olunmayan olay ve süreçleri okuyup dinleyerek değerlendirmek kişisel gelişimin temel yapıtaşıdır.

Kişisel Gelişim Ne Zaman Başlar
Hayata gözlerimizi açmamızla başlamış olsa da bireyin benliğinin farkına varması ile şekillenir ve devam eder.

Kişisel Gelişim Nasıl Başlar?
İnsan zihni değişime ve gelişime açıktır. Kişinin kendini yeterli bulmaması veya bulunduğu noktadan daha ilerisini amaçlaması kişisel gelişimde büyük bir adımdır. Kişisel gelişimin süreklilik kazanması bireyin çabasına bağlıdır.

Kişisel Gelişim Neden Önemli?
Kişisel gelişim
bireyin birçok alanda benliğine ve çevresine katkıda bulunması ve kendisini sürekli geliştirmesidir. İçinde bulunduğu her durumu kendi lehine çevirerek gelişim sürecini zenginleştirmek bireyin faydasınadır. Kişisel gelişimin en önemli getirisi ise hayat şartları ne olursa olsun bireyin bu şartları değerlendirmesi ve şartlara bağlı olarak ortaya çıkan sonuçları kendi ve toplumun çıkarları doğrultusunda şekillendirmesidir. Örneğin bireysel ve toplumsal konularda gerekli olan adımları atmak öz güven problemi yaşayan insanlar için zorlayıcı olabilmektedir. Öz güven kazanabilmek için kişisel gelişimi hızlandırmak insanların hayat kalitesini arttırmakta ve kişiye maksimum fayda sağlamaktadır.Kişisel Gelişim Sürecine Nasıl Katkı Sağlanır?
Gelişim ve değişim hayat boyu devam eder. Birey yaşadığı her andan farkı deneyimler edinir. Bu deneyimleri eşsiz kılmak ve bu deneyimlerden hayatının her alanında azami fayda sağlayabilmek adına bazı yöntemleri uygulayarak kendini her daim ileriye taşır. Bütçe gerektiren eğitimler dışında hem ücretsiz hem de sertifika veren kurs programları halk eğitimi merkezleri tarafından verilmektedir. İnternet üzerinden de birçok kuruluş ücretli ve ücretsiz, sertifikalı eğitimler vermektedir. Bu süreçte kaliteli içeriğe sahip kitaplar da oldukça fayda sağlamaktadır. Bireysel anlamda kişi neye ihtiyaç duyuyor ise tamamen kendine özgü yöntemler de geliştirebilir. Kişisel gelişimin bir varış noktası veya bitiş çizgisi yoktur. Tıpkı insanlar gibi kişisel gelişim de her zaman gelişen ve genişleyen bir alandır.

Kişisel Gelişim Programları Nelerdir?Kişisel Gelişim Programları Nelerdir?
Kişisel gelişimde programlar oldukça geniş bir alana sahiptir. Eğitimler bireyin iş ve hayat başarısını daima bir üst seviyeye taşımayı amaçlar.

Bazı kişisel gelişim programları şunlardır;
  • NLP Eğitimi
  • Zaman Yönetimi Eğitimi
  • Hedef Belirleme ve Sonuç Alma Eğitimi
  • Stres ve Stresle Başa Çıkma Eğitimi
  • Toplantı Yönetimi Eğitimi
  • Beden Dili ve Kişisel İmaj Eğitimi
  • Yaratıcı Yazarlık Eğitimi
  • İş ve Sosyal Hayatta İletişim Eğitimi
  • Etkili Sunuş ve Rapor Yazma Eğitimi
  • CV Hazırlama ve İş Görüşmesine Hazırlık EğitimiSertifika Nedir, Ne İşe Yarar?
Sertifika bir konuda eğitim alındığını ve alınan eğitimin başarı ile tamamlandığını gösteren bir belgedir. Bazı iş alanlarına başvuru yaparken fayda sağlayabilmektedir ancak herhangi bir zorunluluğu yoktur.Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/kisisel-gelisim-programi-nedir.385/
 
11 Haz 2020
71
89

İmkânı olanların kişisel gelişim programlarına katılması gerekir. Özellikle Zaman Yönetimi konusunda eğitime büyük ihtiyaç vardır. Çünkü zamanı verimli kullanamamak, günümüzün en yaygın sorunlarından biridir. İnsanlar teknolojiye gereğinden çok vakit ayırdıklarından, diğer işlerini zamanında yerine getirirken aksaklıklar yaşamaktadır. Dijital dünyada fazla zaman geçirmek, dış dünyanın ihmal edilmesine yol açmaktadır. Bunun yanı sıra artan iş yükü de zaman planlaması yapmayı zorlaştırmaktadır.
Stresle Başa Çıkma Eğitimi de alınması gereken en önemli eğitimlerden biridir. Stressiz insanın neredeyse olmadığı bu devirde insanların olumsuzluklarla daha kolay başa çıkabilmesi ve stres düzeyini kontrol altında tutabilmesi için profesyonel destek alması şarttır.
Hedef Belirleme ve Sonuç Alma Eğitimi ise insanların başarıya giden yolda daha hızlı ve daha emin adımlarla ilerlemesini sağlayacaktır. Çevre baskısı, derslerin ya da mesleğin zorluğu, özgüvensizlik vb. gibi insanların hedef belirlemesini veya hedeflediği şey için çabalarken kısa sürede olumlu sonuç almasını engelleyen psikolojik, fiziksel ve dış faktörlere karşı bu tür eğitimlerle mukavemet edilebilir.
Beden Dili ve Kişisel İmaj Eğitimi ise insanların sosyal ilişkilerini, iletişim kurma becerilerini geliştirir, toplumdaki saygınlıklarını artırır. Bu da onların daha başarılı olmasına yardımcı olur.
 
22 Eyl 2020
11
3

tarihten günümüze süregelen ve homo sapiens’in soyu kuruyana kadar da sürecek olan eşitsizlikle mücadeleye karşı açtığımız sözde savaşta, internetin yaygınlaşması ile birlikte genele yayılan ideolojiler bütününe verilen ad.

böyle bir ideolojiye neden ihtiyaç duyuldu?

eşitliğin aslında hiç bir zaman var olmadığı ve olamayacağını, günümüzde eşitlik yaratmaya dair tüm çabaların aslında statükocu sistem ideologları tarafından gerçekleştirilen fazla enerjiyi almaya yönelik davranışlar olduğu gerçeğini insanlığın çoğu hiç bir zaman kabullenemeyeceği için kişisel gelişim gibi pseudo fikirlere ihtiyacımız var. tıpkı insan hayatının özünde hiç bir anlamı olmaması ve var oluşumuzun sadece türün devamlılığını sağlamaya yönelik olduğu gerçeğini elimizdeki bilimsel bilgiler ışığı altında hala daha kabullenmeyip, binlerce yıl önce ortaya atılmış, hiç bir desteği olmayan ideolojilere günümüzde bağımlı olan insanlar var olduğu gibi.

kişisel gelişim fikirleri ortaya çıkmadan önce insanlar ne yapıyordu?

burada semiyotik bir analiz yapalım. konumuz kişisel gelişim, yani kişisel + gelişim kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. en sondan başlayacak olursak “gelişim”; varlığını kabul ettiğimiz bir organizmanın önceden belirlenmiş sınırlar altında, fiziksel ve mental olarak ilerlemesi olarak tanımlanabilir. tabii ki altını çizmek isterim ki burada ilerlemenin değerlendirilmesi tamamen subjektif. buradaki en önemli nokta şu; “gelişim” kelimesinin refere ettiği süreç, geleceğe dair bir umut ve parallel bir evrende her şeyin iyi gitmesi potansiyelini içeriyor. sağlıklı bir insan psikolojisini normal düzeyde tutabilmek için gereken afyonu veriyor tam olarak aslında. zaten bu işin günümüzde yıllık ortalama 10 milyar dolar civarı market değerlendirmesinde seyretmesinin sebebi bu, göreceksiniz ileride daha da değerlenecek çünkü sistemin çarklarının yağlanıp kuşaklar arası güç aktarımının olduğu gibi devam edebilmesi için böyle fikirlere ihtiyaç var.
 
Üst