Kişisel Gelişim Dersi Nedir?


Kişisel Gelişim Dersi Nedir?


Kişisel Gelişim Dersi Nedir?


Kişinin gerçek potansiyelini bireysel olarak daha zengin, daha kaliteli bir yaşama ulaşmasını sağlamaktır. Tam olarak bir konu değil, kişiyi geliştirmek ve güçlendirmek amacına odaklanarak ortak hedefler kümesi ile kesişen bir grup veya konu sınıfından daha fazla olmasıyla birlikte kişi, güzel olan, ilahi olan, özgür olan ve sınırları olmayan bir birey olması bakımından, açıkça ima edilen veya başka türlü olan her kişisel gelişim konusunun merkezinde yer alır. Son birkaç yıl boyunca zengin bir literatür yazılmıştır. Bazen kendi kendine büyüme veya gelişimi ile değişimli olarak kullanılır, bu da hepsi birkaç nüans da olsa aynı anlama gelir. Bununla birlikte, bu konularının teorisi ve pratiği, sıradan iş ve kariyer odaklı iş yönünden spektrumun manevi ve evrimsel bilinç sonuna kadar insan yaşamının farklı alanlarına yayılmıştır.


Bireye Ne Kazandırır?

Bireye Ne Kazandırır?


Bütün olarak, kişisel gelişim fikri, bireyin doğuştan gelen potansiyelinin, kaous içeren bir yapıda olan ve devamlı değişme eğilimi gösteren bir dünyada gerçekleşmiş, mutluluğu yaşayan ve dengeli bir insan olması için kullanılması ve zenginleştirilmesi ile ilgilidir. İçsel yeteneklerimizin ve potansiyellerimizin tohumlarını büyümek ve yaşamlarımızda tezahür ettirmekle ilgilidir. Yeteneklerimizin, zamanımızın ve diğer kaynaklarımızın optimum kullanımı yoluyla yaşam amacımızla uyumlu ve dengeli bir benlik yaratmakla ilgilidir. Bu, gerçek sizi bulmak ve gerçekleştirmektir ki bu da kendi içinde mükemmel ve bütündür. Bu kendini gerçekleştirmenin farklı yolları vardır. Bazı gelişim eğitmenleri ve yaşam koçları, daha üretken olmak, daha kendinden emin olmak ya da gerçek hayattaki hedeflere ve isteklere daha fazla odaklanmak gibi pratik konulara odaklanır.


Diğer bazı konular, korkuyu veya psikolojik blokları ve sınırlamaları aşmak, motivasyonu arttırmak veya gerçek dünya başarısına elverişli alışkanlıklar oluşturmak gibi aşırı kemerli hedeflere daha fazla odaklanmıştır. Son yıllarda insan potansiyelini daha manevi yönelimli bir yaklaşımla hayata geçirmeye olan ilgi de artmıştır. Gittikçe daha fazla insanın kendini gerçekleştirmelerinin gerçek dünya başarısına bağlı olmadığını, dünyaya bağlı ruhsal benliklerini gerçekleştirdiğini düşündüğü bir tür kitle bilinci değişimi oldu.


Manevi


Genel olarak bakıldığında gelişime yaklaşımı yaşanılan üçüncü boyut düzlemine kısa deneyimsel gezi fiziksel formda somutlaşan tüm manevi ve çok boyutlu varlıklardır ilkesinden üzerinde durmaktadır. Fiziksel reenkarnasyon kuluçka dönemi bir çeşit kendini kişisel ve ruhsal olarak geliştirme fırsatıdır.


Motivasyon


Gelişim arenasında çok dikkat çeken sıcak bir konudur. Her insanın özellikle de yaşam enerjisi tükendiğinde veya zorluklar arttığında, hayatın farklı anlarında motivasyona veya motivasyona ihtiyaç vardır. Motivasyon, hedef ne olursa olsun değişim ve başarı için temel bir kriterdir. Doğru motivasyon miktarı, tüm ihtimaller kişiye karşı olsa bile fiziksel ve zihinsel sınırların ötesine geçilmesini sağlayabilir. Motivasyon, özellikle büyük yaşam dönüşümleri veya ruhsal uyanışa giden yolu takip eden tüm çabaları destekler. Gelişmek için buna ihtiyaç duyulur.


İlişkiler


Birçok gelişim literatürü ilişki konusunu ele almaktadır. Bu oldukça anlaşılabilir bir durumdur, çünkü ilişkiler insan hayatının vazgeçilmezi sizi siz yapabilecek ya da kırabilecek temel bir yönüdür. İlişkilerin insan üzerinde inanılmaz bir etkisi bulunmaktadır. Başkaları ile olan ilişkiler uyumlu ve güçlü olduğunda, dengeyi korumak ve hayatın diğer alanlarında başarıya ulaşmak için kişiye sağlıklı bir temel sağlamaktadır. Bunun tersi de doğrudur, zor ilişkiler genel yaşantı üzerinde çok fazla aksama yaratabilir.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/kisisel-gelisim-dersi-nedir.324/
 
Üst