Kelime-i Şehadet Sevgisi

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

kelimei-sehadet-sevgisi.jpg


Kelime-i Şehadet Sevgisi

Müslüman olmak ve inanmak için temel ilkelerden biri kelime-i şehadettir. Allah’a layık bir kul kelime-i şehadet sevgisi taşır.
Anlamını bilerek, gönülden insanın dilinde olması Müslümanlığı layıkıyla yaşaması demektir. Kelime-i şehadet sevgisi ile dolup taşmak, anlamını bilerek zikretmek önemlidir. Şehitlik etmek, tanıklık yapmak anlamına gelen şehadet, dine ve Allah’a olan inancı göstermektedir.

İnançlı Bir Kul Olmak

İnanmak, Allah’a layık inançlı bir kul olmanın yolu kelime-i şehadet sevgisinden gelir. Anlamını bilerek zikretmek, Müslüman’ın sık sık zikretmesi ise son derece önemlidir. Kelime-i şahadet ifadesinin tanıklık yapma, şahitlik etme anlamına geldiğini bilmelisiniz.
‘‘Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedüenneMuhammedenabdühü ve resülüh’’
Şeklindedir. İnanmanın, imanın, İslam’ın ilk şartı olarak görülür.

‘‘Kesinlikle şahitlik ederim ki Allah’tan (cc) başka bir ilah yoktur ve yine kesinlikle şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (sav) onun kulu ve elçisidir.’’

Dinin ilk esası olarak görülür. Kelime-i şehadet anlamı bilinerek zikredilmelidir. Dinin dayandığı ilk temel olduğu bilinerek, söylenmelidir. İslam’ın özü ve anahtarı olarak kabul edildiğinden, Müslümanların dile getirmesi gereken, sık sık hatırlaması ve söylemesi gereken bir zikirdir.

İslam’a ve Peygambere İnanmak
Kelime-i şehadet ile hem İslam’a hem de Peygambere olan inanç vurgulanır. Bu sebeple Müslüman olmanın ilk şartı olarak kelime-i şehadet gösterilir. Peygamberin onun elçisi olduğunun vurgulandığı bu zikir ile İslam ve Peygamber inancı pekiştirilir. Son ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerimi bütünü ile benimsemek, Allah’ı ve son Peygamberi kabul etmek ve benimsek için kelime-i şehadet şarttır.

Müslümanlığın ilk şartı;
Müslüman olacak kişi kelime-i şehadet getirmelidir. Sonrasında Müslüman olmuş olacak ve ibadetleri yerine getirerek, layık bir kul olmaya çalışacaktır. Ancak Müslümanlığın ilk şartını yerine getirmede bir zorlama söz konusu olamaz. Kimse zorla Müslüman olamaz. Bunun için Müslümanlıkta zorla kelime-i şehadetgetirmek diye bir şey yoktur. Kişiler ancak kendi gönlünden inanarak söylediğinde, kendi gönlünden inandığı sürece Müslüman olabilir. Bunu bilerek, zorlama ile Müslüman olunmayacak olduğu da hatırlanmalıdır. Zorlama yoktur.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/kelime-i-sehadet-sevgisi.123/
 
3 Ocak 2015
10
13

‘‘Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh’’
Kesinlikle şahitlik ederim ki Allah’tan (cc) başka bir ilah yoktur ve yine kesinlikle şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (sav) onun kulu ve elçisidir
 
26 Tem 2019
92
45

‘‘Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh’’
Kesinlikle şahitlik ederim ki Allah’tan (cc) başka bir ilah yoktur ve yine kesinlikle şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (sav) onun kulu ve elçisidir.
 
11 Kas 2019
6
13

"Bismillahirrahmanirrahim"
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh
 
15 Haz 2020
14
10

Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidin fazileti sonsuzdur. Hatta dini kaynaklarımızda kelime-itevhidi terazinin bir kefesine koysalar, tüm dünyayı da diğer kefesine koysalar, kelime-i tevhidin olduğu taraf ağır basar diye yazmaktadır. Kelime-i şehadet bir bütündür. Yarısını söyleyip diğer yarısını söylemeyen, lâ ilâhe illallah dediği halde "Muhammedün Resulullah" demeye gerek görmeyen kişi Müslüman olamaz. Ne yazık ki bazı kişiler "Allah'a inanan herkes Cennete gider, Muhammedün Resulullah demek şart değil" gibi sözlerle insanların inancını bozmaya, onların kalplerini bulandırmaya çalışmaktadır. Kelime-i şehadet söylemek, 4 şartı yerine getirmekle tamam olur. Ne söylediğini bilmek yani kalbi hazır olmak gerekir. Rastgele söylemek geçerli değildir. Kelime-i şehadetin anlamını bilmek lazımdır. Hulus-u kalple yani ihlasla söylemek de şarttır. İnanmadığı halde şakadan veya dünyalık bir menfaate kavuşmak için kelime-i şehadet söyleyenlerin kıymeti yoktur. Son olarak, kelime-i şehadeti saygıyla, tazim göstererek,
hürmetle söylemek gerekir.
 
12 Haz 2020
38
18

Şahadet kelimesini dil ile söyleyip kalple de tasdik etmek gerekir. "Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullâh" Cennet'in anahtarıdır. Ancak bir anahtarın, kilidi kolayca açabilmesi için dişlere ihtiyâcı vardır. Cennet anahtarının dişleri de ibâdetler ve sâlih amellerdir.
 
Üst