İslam Dini ve Kişisel Gelişim


İslam Dini ve Kişisel Gelişim


Kişisel Gelişim ve İslam

Kişisel gelişim konusu son zamanlarda oldukça gündemde olan konu başlıklarından bir tanesidir. Bireylerin başarılı ve mutlu bir hayat sürebilmesi için kişisel gelişime dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Kişisel gelişim kitapları hakkında araştırma yapmak isteyen çoğu insan bu konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyor. Merak edilen bir diğer konu ise İslam dininin kişisel gelişime nasıl baktığı ve nasıl bir anlam yüklediğidir. Bunların hepsinden önce vermemiz gereken ilk cevap kişisel gelişimin tam olarak ne olduğudur. Bu yazıda; kişisel gelişimin ne olduğunu ve kişisel gelişimin İslam dinindeki yerini açıklayacağız.


Kişisel Gelişim Nedir?

Hepimizi kişisel gelişime dair birçok şey duyuyoruz. Yapmamız ve kaçınmamız gereken davranışlar hakkında çok fazla duyum almamıza rağmen asıl önemli olanın bilgilenmemiz olduğunu unutuyoruz. Kişisel gelişimin ne olduğu hakkında fikir sahibi olmazsak yaptığımız uygulamalar da çok da etkili olmayabilir. Bu sebeple kişisel gelişim kavramını tam olarak öğrenmeli ve daha sonra buna dair uygulamalar yapmalıyız.

Kişisel gelişim; bireyin kendini daha iyiye götürmek için gösterdiği pozitif çabaların ortaya çıkardığı sonuçtur. Kişisel gelişim sürecinde ilk hedef bireyin kendini her konuda daha iyiy götürmesi ve gelişmeyi hedeflemesidir. Kişisel gelişimin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kendini yeniden ve en doğru biçimde tanımlamak
  • Sosyal ilişkileri daha iyi hale getirmek
  • Olumsuz kalıpları kırmak ve daha iyiye odaklanmak
  • İçindeki potansiyeli ortaya çıkarmak
  • Özgüveni ve motivasyonu arttırmak
İslam Dini ve Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim islami
alanda da yeri olan bir konudur. Dinimizin kuralları gereği saygılı olmak, anlayışlı olmak ve empati kurmak gibi birçok kişisel gelişim kuralını zaten uyguluyoruz. Peki islama göre kişisel gelişim nasıl olmalı?

İslam dini, bireyin kişisel gelişimini tamamlaması için bazı ilkeler belirlemiştir. Bu ilkeler şu şekildedir:

  • Zamanı iyi kullanıp geçmişi sorgulamak ve yaşanılan anı verimli kullanmak
  • İnsani değerlere saygılı olmak ve bu değerleri geliştirmek
  • Yeterli bir kişiliğe ve ben algılayışına sahip olmak
  • Kendi ve başkaları hakkında iyi düşüncelere sahip olma
  • Kim olacağı konusunda tutarlı olmak ve davranmak

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/islam-dini-ve-kisisel-gelisim.265/
 
18 Şub 2017
37
29

Kişisel gelişim, insan ilişkilerinde, kendini karşısındaki bireyin yerine koyma, onu anladığını muhatabına hissettirmek´ olarak tanımlanan empati, bizde; ´Sizden biriniz kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe hakiki mümin olamaz (Müslim, iman 45) ifadesiyle bir iman meselesi konumuna yükseltilmiştir. inancımıza göre biz, tüm insanlığın iyiliğini isteriz ve mümin olmayana yapılan iyiliğin de bize sevap kazandırdığını biliriz. Aslında bu kişisel gelişim kavramı bizde tüm boyutlarıyla başlı başına bir eğitim süreci olarak karşımıza çıkıyor. (kim ki kendini bildi, Rabbini bildi) ifadesinde anlamını bulan bu yaklaşımla İslam, Allah´a kavuşmayı ve onu tanımayı, kendini bilmeye ve eğitmeye bağlamıştır.
 
11 Haz 2020
71
89

Nefis muhasebesinin kişisel gelişimdeki önemi büyüktür. İnsan yaptıklarını ve bunların sonuçlarını düşünerek, hatalarını tespit etmeli ve düzeltmeye çalışmalıdır. Yapması gerekenleri de önem derecesine göre sıralamalı, bir program dahilinde uygulamaya geçirmelidir. Kişisel gelişimini sağlıklı tamamlayan bireyler, dinimizin hükümlerine uymakta zorlanmaz. Fakat bir insan dinimizin emir ve yasaklarına uymakta zorlanıyor, yapmamak için bahaneler arıyor, günah işlemek ona çok tatlı geliyor ve ibadet yapmaktan sıkılıyorsa onun kalbi hasta, kişisel gelişimi eksik demektir.
 
21 Haz 2020
21
11

İnanmayanlar da kendilerinin, kişisel açıdan gelişmiş, münevver, aydın bir insan olduğunu iddia etmektedir. Oysa İslam'a inanma ve ona göre yaşama şerefine kavuşamamış insanlar, kişisel gelişim kavramından çok uzaktır. Zira kişisel gelişim yalnızca kitap okuyarak elde edilebilecek bir kazanım değil, kendini yetiştirmeyi başaranların yaşam biçimidir.
 
21 Haz 2020
21
14

Hakiki Müslüman, kişisel gelişimini tamamlamıştır. O prensip sahibidir ve dünyalık çıkarlar için bu prensiplerinden ödün vermez. Kendi hayat ilkelerine ters düşen şeyleri başkasının hatırı için yapmaz. Dinimize titizlikle uyar ve okumaktan, öğrenmekten hiç bıkmaz. Sürekli daha fazla yol almak için çalışır. Adeta kişisel gelişim kavramının canlı hâlidir. İşte böyle insanlar, örnek davranışları ve hikmetli sözleriyle başkalarının da kişisel gelişimine yardımcı olurlar.
 
Üst