Gusül abdesti alırken nelere dikkat edilmelidir?

Editör

Editör
13 Eyl 2019
85
59

Gusül abdesti alırken dikkatGusül abdesti erkeklerin cünüplükten, bayanların hayız ve nifas hallerinden çıkması için alınan abdesttir.

Guslün farz olması cinsi birliktelik, ihtilam olmak veya hayız ve nifas hallerinin sona ermesi iledir. İhtilam demek uyku halinde iken erkeğin tenasül uzvundan meninin şehvetle çıkması demektir.Gusül abdesti alacak kişinin özelikle dikkat etmesi gereken ve erkekleri son derece ilgilendiren önemli bir husus vardır. Bu husus; gusül abdesti alacak erkeğin mutlaka WC’ye giderek küçük ihtiyacını gidermesidir. Çünkü tenasül uzuvda eğer meni kalmışsa bir damla bile olsa bu olmamalıdır. Bunun tamamen vücuttan atılması ve guslün tam olması için öncelikle mutlaka küçük ihtiyaç gidermek zarureti vardır. Bu hatırlatmadan sonra

Guslün farzları üçtür

 • Ağıza doluca su vermek
 • Buruna doluca su vermek
 • Bütün bedeni hiç kuru yer kalmayıncaya kadar yıkamak
Guslün sünnetleri dörttür

 • Gusül abdesti almaya niyet etmek
 • Besmele çekmek
 • Önce avret mahallini yıkamak (temiz olsalar bile yıkanmalıdır)
 • Bunlardan sonra önce başına sonra sağ, daha sonra da sol omuzundan üçer defa su dökmek ve her defasında vücudu ovmak

 
14 Haz 2020
5
3

Her Müslüman'ın bilmesi gereken çok kıymetli bilgiler, paylaşım için teşekkür ederim. Gusül abdestinin farzlarına riayet etmek şarttır fakat sünnetleri de ihmal etmemek gerekir. Sünnete uygun gusül abdesti almaya özen gösterilmelidir. Elbette sadece abdest alırken de, namaz kılarken de, her ibadetimizde ve her işimizde sünnete uymamız gerekir. Gusül abdesti alacak olanlar göbek deliği, kaş ve bıyık altları gibi yerlere de su ulaştırmaya dikkat etmeli, hiçbir kuru yer bırakmamalıdır. Ancak bu konuda vesvese etmek, "acaba kuru yer kaldı mı? Ya kaldıysa?" diye düşünüp saatlerce boş yere su harcamak da doğru değildir. Gusül abdesti alırken bayanların parmağında yüzük, kulağında küpe varsa bunları oynatmaları, altına su geçmesini sağlamaları önemlidir.
 
12 Haz 2020
42
21

Burada dikkat edilmesi gereken şey; gusülde bütün beden bir organ sayılır ve her organa dökülen su ayrı olmalıdır. Yani , abdest alırken bir organa dökülen suyla , başka organ ıslanırsa, yıkanmış sayılmaz. Aynı zamanda kirden arınma işlemini gusül abdest almadan önce yapmak önemlidir. Hem gusül hem temizlenme-keselenme işleminin birlikte yapılması uygun olmaz.
Paylaşım için teşekkürler.
 
17 May 2013
15
11

Gusul abdestii maalesef günümüz zamanında gençlerin bilmediği öğretilmediği bir temizliktir. Oysa ki gusul olmadan geçen her zaman zulumdür. Arz gusulsüz gezenler için ya rabbi müsaade et şu üzerimde gezeni yutayım diye nida bulunduğu işitmişliğim vardır. Oysa ki guzul hem maddi hem manevi bir temizliktir.
 
12 Haz 2020
31
20

 • Gusle besmele ve niyet ile başlamak, Mâlikîler ile Şâfiîlerde niyet farzdır. Hanbelîlere göre ise, niyet guslün sıhhat şartıdır.
 • Öncelikle elleri ve avret yerini yıkamak,
 • Bedenin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu gidermek,
 • Gusül Abdestinden öcen namaz abdesti almak,
 • Su birikintisi varsa ayakların yıkanmasını sona bırakmak,
 • Abdestten sonra önce üç defa başa, sonra sağ, sonra sol omuza su dökmek, sonra diğer uzuvları yıkamak, her defasında bedeni iyi ovuşturmak,
 • Her âzayı üçer defa yıkamak,
 • Suyun kullanımında aşırı davranmamak,
 • Avret yerlerini örterek yıkanmak,
 • Gusül esnasında konuşmamak,
 • Gusülden sonra çabucak giyinmektir.
 
21 Haz 2020
17
8

Her Müslüman guslü gerektiren ve gerektirmeyen hallerin neler olduğunu iyi öğrenmeli, guslü gerekli kılan bir durum olursa geciktirmeden gusül abdesti almalıdır. Cünüplük denen hal guslü gerektirir. Kadınlarla ilgili özel haller de söz konusudur. İşte her Müslümanın bu konularda yeteri kadar bilgi sahibi olması şarttır. Gusül abdesti doğru alınmazsa, doğru namaz kılınamaz. Bazıları, bir kadın koku sürüp dışarı çıkarsa, gusül gerekir demektedir. Oysa bu doğru değildir. Ayrıca herkes gusül abdesti almadan önce, eğer vücudunda su geçirmeyen bir şey varsa onu temizlemelidir. Örneğin sakız, hamur, mum, zamk gibi maddeler bunlardandır.
 
Üst