Empati Nedir

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

Empati Nedir, Nasıl Sağlanır?


Empati Nedir, Nasıl Sağlanır?

Empati, sağlanması hakkında detaylar aktarılırken, empatinin bir başkasının duygularını ve içinde bulunduğu durumu anlama olarak kısaca tanımlanabileceği, kişinin kendi tercihlerini bir tarafa bırakıp koşulsuz karşısındakinin açısında düşünmeye çalışması ile empati yapılacağı detaylarına değinilir. Empati bir diğer ifade ile kendi duygularını başa neselere yansıtma anlamı da gelmektedir.

Empatinin Temel Üç Kuralı

Empatinin temelindeki 3 kaide
:

 • Kişinin kendisini karşısındaki yerine koyması,
 • Olaylara onun bakış açısında bakmaya çalışması,
 • Duygu ve düşünceleri saptırmadan doğru anlama,
Bu üç kurala uyularak empati yapılır. Temelde yer alan üç kural, ünlü Amerikalı psikolog Carl Ransom Rogers tarafından belirtilmiştir. Humanistik yaklaşımın kurucularından olan psikolog Carl Ransom Rogers, Bu üç kural ardından bireyin karşısında yer alanı anladığını ve en azından anlamaya çalıştığını göstermesi ile empati yapılabileceğini vurgulamıştır.

Empati’nin Faydaları Neler?

Empati’nin yararları şu şekilde sıralanır:

 • Birey ve toplumların objektif şekilde hareket etmesini sağlar.
 • Bireylerin ve toplumların birbirlerine danışmasını sağlar.
 • Danışma işlemleri sonunda üretkenlik yükselir.
 • Bireyler arasında dostluk, dayanışma ve huzur hakim olur.
 • Empati ile refah ve mutluluğun sabit kalması yerine ileri seviyeye taşınması amaçlanır hale gelir.
Bu faydaları sağlayan empati aslında, çocukluktan itibaren doğal ve iç güdüsel olarak sergilenen bir davranış biçimidir. Küçük yaşta bir çocuk karşısındaki kişiyi düşünce tarzı nedeniyle yargılamaz. Bunun yerine yeni konuları anlamaya ve sorular sormaya yönelir. Bu eylem hayat içinde yaşanan olumsuz şartlar ve karakterin değişimi ile zamanla kaybolur. Eylemin geri kazanımı için ise karşıdaki kişiyi dinleme faaliyetinin benimsenmesi gerekir.

Kimler Empati Yapmaz?

Empati yapmayanlar
:

 • Antisosyal kişilik bozukluğu problemi yaşayanlar,
 • Akli denge bozuklukları ile karşılaşanlar,
 • Bencillik olgusunun ağır bastığı kişiler,
 • Obsesif bozuklukları bulunana hastalar,
Bu gibi psikolojik etkileri yaşayanlar empati yapmakta güçlük çekerler. Kişilik çatışması olgusunun yer aldığı bireylerde, empati olgusunun hiç bulunmadığı ve ya çok az oranda olduğu tıbbi veriler ile ortaya konmuştur. Özellikle antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi ardından empatinin gelişmedi gözlemlenir.

Empati Nasıl Kazanılır?

Empatiyi kazanmak için yapılması gerekenler:

 • Karşıdaki insana açık uçlu, yargılamayan sorular yöneltmek,
 • Azami düzeyde yorumda bulunmak ve bunun yerine bir süre sadece dinlemek,
 • Yargılama sürecini yavaşlatmak,
 • Aynı anda duygu ve düşünceleri anlamaya gayret etme,
 • Geçmişte bu tip bir duygular yaşanıp yaşanmadığını süzgeçten geçirme,
 • Karşı tarafın anlattıkları hakkında uygun bir dil ile kendi düşüncelerini belirtme,
 • Fikir beyanı ardından eylemleri doğal akışına bırakma,
Bu işlemler kapsamında empati yapılırken, karşılıklı iletişimde fayda bir üst seviyeye taşınır. Her iki insan veya toplum birbirlerini her hangi bir şeyi yama mecburiyetinde hissetmeyeceğinden ve iletişin tam anlamı ile sağlanacağından, ortak paydada uzlaşıldığı görülür.

Olumlu Empati Örneklendirmesi

Olumlu empati örnekleri
, kişiler veya toplumlar arasında dayanışma bağını kuvvetlendiren örneklemlerdir. Bir kişinin kış soğuğunda üşüyen bir insanı görmesi ve montunu ona vermesi, olumlu empati örneği olarak gösterilir. Sıvadan düşük not alan bir öğrenciye kızmak yerine bunun sebebini sormak ve o problemin köküne inerek, eğitim vermek, olumlu empati örneğidir.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/empati-nedir.299/
 
Üst