Eğitim Neden Önemlidir


Eğitim Neden Önemlidir


Eğitim Neden Önemlidir

Kişilerin birçok açından kendini geliştirmesi büyük oranda eğitime bağlıdır. Buradaki eğitim sadece okuldan alınan pozitif bilimler ya da herhangi bir daldaki eğitimle de sınırlı kalmamaktadır. Kişinin özellikle başta ailesi olmak üzere çevresinden gördüğü örnekler, davranışlar da eğitime dahildir. Özellikle çocuklar küçük yaştan anne ve babasını görerek nasıl davranması gerektiğini öğrenir. Bu da ilerleyen yaşlarda onlara avantaj sağlarken aynı zamanda kendilerini eğitme noktasında da sınırları aşabilir. Peki eğitim neden önemlidir? Eğitim bir ülkenin, toplumun, insanın olmazsa olmazı mıdır?

Eğitim, bir toplumun ileriye dönük bakış açısının daha iyi noktalara gelmesi, insanların mantıksal olarak daha geniş perspektifte düşünmesi ve kültürel olarak da daha üst seviyelerde olunması açısından oldukça önemli bir konudur. Eğitim sadece öğrencilerin sınava hazırlanması olarak değil bu öğrencilerin ilerleyen hayatlarında da daha kültürlü, eğitimli, çevresine örnek olabilecek görüntüye sahip olması açısından önemlidir.

Bu anlamda eğitimi bir toplumdan ya da insandan ayrı olarak düşünmemeli ve daima eğitime önem vererek istikrarlı biçimde eğitimli bireyler topluma kazandırılmalıdır.

Kişisel Eğitim Nedir?

Eğitim sadece okul içerisinde olmayıp gündelik hayatta da birçok anlamda insanların ihtiyaç duyduğu ve kendilerini bu alanda geliştirmek için sınırsız kaynaklardan da yararlandığı bir platformdur. Bu anlamda kişisel gelişim insanların kendilerini bireysel olarak ilgi duydukları alanlarda geliştirmesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kişisel eğitim ile birlikte insanlar farklı alanlarda kendilerini geliştirerek hem kültürel anlamda ileriye dönük çalışmalar yapar hem de maddi anlamda kendilerine gelir kapısı da oluştururlar.

Hobi kavramı insanların yapmaktan hoşlandığı şeylerin bir nevi karşılığıdır. Buna göre resim yapmak, müzik ile uğraşmak, spor faaliyetlerine katılmak, yazılar yazmak ya da buna benzer çeşitli aktiviteler içerisinde olmak insanları ister istemez farklı alanlarda geliştirir. İnsanları kendilerini eğitmesi ile birlikte elde edeceği yeni kazanımlar, yetenekler de çeşitli insanlar ile tanışmalarına, çeşitli meslek dallarında uğraşmalarına yol açabilecektir. Birkaç farklı koldan kendilerine kazanç sağlayabilecek bu gibi eğilimler ile birlikte insanların daha fazla kendini geliştirmesi ve neticesinde kültürel anlamda da ileri gitmeleri gerekmektedir.

İnsanlar Hangi Alanlarda Kendilerini Geliştirebilir

Günümüz şartlarında insanların kendilerini geliştirmek için birçok farklı imkandan yararlanması mümkündür. Buna göre insanlar teknoloji, kitaplar ve buna benzer birçok kaynaktan da yararlanarak istedikleri alanda kendilerini geliştirebilir. Örneğin yazılım öğrenmek isteyen kişilerin ulaşacakları binlerce online eğitim videosu vardır. Müzik ile uğraşmak isteyenler her türlü istediği müzik aletini bulmakta özgürdür. Ayrıca yine yazar olmak isteyenler de birçok farklı kitaptan derlemeler yapabilir ya da pazarlamanın gücünden de yararlanarak bu hayalini gerçekleştirebilir.

Kişisel gelişim ile kişisel hedefler örtüşünce insanlar ileriye dönük hedeflerini çok daha kolay ve hızlı biçimde gerçekleştirecektir. Bu anlamda öncelikle insanların hangi alanda gelişmek istediklerine karar vermeleri ve çeşitli kaynaklardan da yararlanarak istikrarı sağlamalıdır.

Böylelikle insanlar istedikleri alanda kendilerini hızlı ve kolay biçimde geliştirecek olup bunu pazarlama alanında da kullanabileceklerdir. Her anlamda kendilerine katkı sağlayabilecek olan insanlar kişisel gelişim noktasında istikrarı yakaladıktan sonra istediği her şeyi rahatlıkla yapabilir.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/egitim-neden-onemlidir.257/
 
13 Haz 2020
5
7

Eğitime önem vermeyen kişiler çağın gerekliliklerine ayak uyduramaz. Ne yazık ki bazı insanlar "kız kısmı okumaz." diye düşünmekte ve kızların eğitim görme hakkına sahip olmadığını iddia etmektedir. Oysa eğitim erkekler için nasıl temel bir haksa, kadınlar için de öyledir. Fakat yakın döneme kadar, kızların liselere, üniversitelere başı kapalı olarak girmesi yasak olduğundan bu konuda büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Ancak bu yasağın kaldırılmasından sonra tesettürlü kadınlar da eğitim hayatında daha aktif rol almaya başlamışlardır. İlgi gördüğü alanda eğitim almak herkesin en doğal hakkıdır. Eğitim almadan bir konuda uzmanlaşmak ve başarılı olmak mümkün değildir. Okul eğitimi için öğretmenlere müracaat edildiği gibi manevi eğitim için de âlimlere, güvenilir hocalara müracaat edilmelidir.
 
12 Haz 2020
31
20

Modern dünyanın en önemli parametrelerinden biri eğitimdir. Eğitimin önemi günden güne artmaktadır. Bununla birlikte bu önemi fark eden toplumlar yüz yıldan fazla süredir çocuklar için eğitimi zorunlu tutmaktadır.
Eğitim eskiden yaşama hazırlık süreci, meslek edinme süreci olarak algılanmaktaydı. Şimdi ise eğitimin işlevi bundan çok daha ötesidir. Eğitim yaşamla bağ kurmanın en önemli yoludur.
İnsanoğlu yeryüzüne ilk ayak bastığı andan itibaren araştırmak, öğrenmek istemiştir. Bu onu insan yapan en temel özelliklerinden biridir. Günümüzde eğitim artık yaşam boyu devam eden ve sürekli ilerleyen ucu açık bir süreçtir.
Yaşadığımız çağın bilgi çağı olması, bilginin insanda son derece büyük farklar oluşturduğunun keşfedilmesi eğitimin önemini arttırmıştır.
 
21 Haz 2020
18
5

Eğitim, başarının en büyük şartlarından biridir. Kişisel gelişimin temeli eğitimdir. Eğitim, önce insanın kendi ailesinde başlar, hayat boyu devam eder. Ancak en önemlisi dînî eğitimdir. "Bir kişide yoksa iyilik, edep; ne fayda eder bitirse mektep." diyebiliriz. Erdemli davranışlar sergilemeyen, ahlak ve edep sınırlarının dışında kalan insanlar, beyinlerini ne kadar bilgiyle doldursalar da, hiçbir anlam ifade etmeyecektir.
 
Üst