Dünya Dinlerinde Ahiret İnancı

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
608
662

dunya-dinlerinde-ahiret-inanci.jpg


Dünya Dinlerinde Ahiret İnancı

Ahiret, dini inançlara göre insanların sonsuza kadar yaşayacakları yer olarak bilinir. Ahiret inancı, ilk çağlardan başlayıp, günümüzde halen devam eden, kişileri ve toplumları ilgilendiren bir kavramdır. Bu nedenle bütün din ve inançlarda yer almıştır. Tarih boyunca ahiret kavramı çeşitli dinlerde şu şekildedir:

Eski Anadolu: Bu dönemde ahiret inancı doğanın ölmesi, öldükten sonra da farklı bir yerde yaşamını sürdürmesi ve yeniden dirilmesi şeklindedir.

Eski mısır: Ölümden sonraki hayatın nasıl olduğu uzun uzun ‘Ölüler Kitabı’ nda, anlatılır.

Mezopotamya: Burada ölümden sonra yaşamın süreceğine inanılır, ancak insanların bir kısmı, korkunç ve karanlık sonu olan ölüler ülkesinden kurtulabilir.

Eski yunan: ‘Hades’ görünmez anlamına gelen, yerin altındaki ölüler ülkesinin adı ve ölüler ülkesinin tanrısı anlamında kullanılır.

Şamanizm: Şamanlar, atalarının ve akrabalarının ruhlarından aldığı güçle, kötü ruhların yapacaklarını önlemeye, iyi ruhların ise yardımını sağlamaya çalışır.

Hinduizm: Ruhun dinsel ve töresel niteliklere göre, tenasüh yoluyla bir kalıptan başka bir kalıba geçmesine inanılır. Böylelikle ruh, ölüler ülkesinden dünyaya dönmüş olur.

Taoculuk: İnsanlara, yaptıkları iyilik ve sevaplara karşı sonsuzluğu ve ölümden sonra da yaşamayı vaat eder.

Buda: Cennet ve cehennem kavramlarına veahiret inancına geniş yer verir.

Zerdüşt: Buinançahirette hesap verileceğine ve yaşamın ölümden sonra da devam edeceğine inanır.

Musevilik: Hem kıyamet gününe hem de ahirete inanılır.

Hristiyanlık: Musevilerle aynı inanca sahiplerdir.

Müslümanlık:Kur’an-ı Kerim’ in birçok sure ve ayetinde ahiret kavramı yer alır. İslam inancında, ahiret ve kıyamet gününe inanmak şarttır. İslam’a göre, Allah dünya ve üzerindeki tüm canlıları geçici olarak yarattı. Bir gün,dünya üzerindeki canlı cansız bütün varlıklar kıyamet denilen olayla son bulacak ve sonsuz bir dünya olan ahiret hayatı başlayacaktır.

İsrafil meleğinin ‘sur’ a ikinci kez üflemesiyle, bütün ölülerin bekleyen ruhları, tekrar yaratılan cesetleriyle buluşup dirilecek ve yerlerinden kalkarak mahşer yerinde toplanacaklardır. Bundan sonra da insanların sevap ve günahları ölçülür ve cennet ya da cehenneme gönderilir. İslam dininde ahirete inanmak, iman ilkelerinin temelini oluşturur.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/dunya-dinlerinde-ahiret-inanci.172/
 
11 Haz 2020
71
89

Yahudi ve Hıristiyanlar da âhirete inandığını söylemektedir. Halbuki onların inançlarının da yaptıklarının da bir kıymeti yoktur. Tek hak din İslam'dır ve âhirete de diğer iman esaslarına da İslamiyet'te bildirildiği gibi inanmak lazımdır. Bazı milletler ölülerini yakmakta, bazı milletler de ölülerinin mezarlarına çeşitli eşyalar koymakta, bunlardan faydalanacaklarına inanmaktadır. Ölümden sonraki hayat konusunda farklı inanışlar vardır ancak tek doğru Ehl-i sünnet itikadında bildirildiği gibidir. Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak, Peygamber efendimizin bildirdiği gibi, Eshâb-ı Kirâmın ve tüm âlimlerimizin inandığı gibi inanmak demektir.
 
12 Haz 2020
42
21

Eski İran dinlerinde de, cennet, cehennem, hesap ve mizan, iyi ruhları kötü ruhlardan ayıran köprü (Sinvat) inancı vardı. Zerdüştlüğün ilahi kitabı olan Avesta'da bedenlerin diriltilmesi hayati bir yer işgal eder. Zerdüşt'ün tebliğatına göre, "Alemin sonunda ölüler kalkacak, her mahluk yaptığının karşılığını görecek, zulmet meleği etbaıyla beraber zulmet mahalline, nur meleğiyse etbaıyla beraber nur alemine, ebediyyen kendilerine hiç bir şer dokunmayan saadete ulaşacaklardır". Bütün bunlar, sahih bir dinin iz ve sızıntıları mesabesindedir.
 
21 Haz 2020
20
2

Yahudiler, hıristiyanlar, budistler ve diğer gayr-i müslimler, ahiret hakkında değişik inançlara sahiptir. Oysa âhirete doğru olarak inanan kişiler yalnızca Müslümanlardır. Fakat ben de Müslümanım dediği halde âhiret hakkında yanlış inananlar da vardır. Kimi insanlar Cennet ve Cehennem'in ebedi olmadığını söylemekte, "bir süre sonra yok olacak" demektedir. Kimi insanlar, "Cennet zevkleri ve Cehennem azapları, rûhanidir. Bedenle alakalı değildir. Fiziksel değildir." gibi şeyler söylemektedir. Kimileri Cennette Allah'ın görüleceğine inanmamakta, kimileri âhirette şefaat diye bir şey yok demektedir. İnançta ve amelde bid'at işlemekten sakınmak için, doğru yazılmış dini kitapları okumak ve bu gibi siteleri takip etmek gerekir.
 
Üst