Din ve İnsanın Arasındaki Bağ Nasıldır?

Editör

Editör
13 Eyl 2019
85
59

Din ve İnsan Arasındaki Bağ Nasıldır?Din ve İnsanın Arasındaki Bağ Nasıldır?

Din ve insanın arasında tarifi zor ama bir o kadar da kuvvetli bir bağ vardır. İnsan inanma ihtiyacı ile dünya’ya gelir. Dünya üzerinde yaşadığı iyi ve kötü şeylerle baş edebilme gücünü insana inanma ihtiyacı sağlar.

Dinin Kaynağı

Din Arapça kökenli bir sözcüktür. ''Şeriat, makbul ibadet, hüküm ve ferman, boyun eğme, itaat, hesap, örf ve adet'' gibi anlamlar içermektedir. İnsanlara Allah tarafından yapması ve yapmaması gereken şeyler bir hayat öğretisi olarak üç büyük din olarak nitelediğimiz Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik de peygamberler aracılığı ile insanlığa sunulmaktadır. Diğer dinler de ise birçok Tanrı olduğu için insanlar bu bağlam da hareket ederler. Genel kanı, din olgusunun çeşitlilik göstermesinin yanı sıra insanlığı her zaman genel kurallar çerçevesinde toplamayı amaçlamasıdır.

İnsan Neden Din ile Nasıl Bir Bağ Kurar

İnsan konuşmaya başladıktan sonra hayatı sorgulamaya başlamaktadır. Bu yüzden küçük çocukların aslında çok iyi birer filozof olduğu fikri kabul edilmektedir. İnsan, hayatı kendisini bildiği her süreç de sorgulamaya devam etmektedir. Özellikle kimlik arayışı dönemini atlatana kadar bu evre sürmektedir. Bu dönemin sonunda ise zaten kişinin inançları, din algısı, din ile arasında kurduğu bağ şekil almış duruma gelmektedir. Bu sürecin tamamlanması itibari ile insanların dini inançlarının kuvvetli veya zayıf olması söz konusu olmaktadır.

Nitekim dini inancı kuvvetli olan bireylerin din ile arasında kurduğu bağ tartışmasız çok daha kuvvetli olmaktadır. Bireyler dinin sunduğu yaptırımları uygulama yolunda emin adımlar atmaktadır. Ancak din ile kuvvetli bir bağ kuramayan bireyler için hayata bakış açısı bu öğretiler çerçevesinde şekil almak yerine kendi geliştirdiği farklı inançlar doğrusunda hareket etmektedir.

Dini Bağı Olmayan İnsanlar

Dini bağı olmayan insanlar genellikle toplumsal algı neticesinde kötü olarak nitelenmektedir. Ancak insan hangi din ile arasında bağ kurmuş olursa olsun, hangi inancı barındırarak hayatını şekillendirsin ahlaki ve kültürel bağı yüksek bir düzeye ulaşmış ise hayat amacını iyi bir insan olmak ve insanlığa faydalı davranışlar sergilemek için kullanmaktadır.

Sözün özü: Hz.muhammed ile beraber gönderilen Kuran-ı Kerim ve kanunları kendisinden önce varolan tüm dinlerin sayfalarını sonsuza kadar kapatmıştır.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/din-ve-insanin-arasindaki-bag-nasildir.298/
 
Üst