Cennet Vatan Türkiye Cumhuriyeti

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

Cennet Vatan Türkiye CumhuriyetiCennet Vatan Türkiye Cumhuriyeti


Büyük bir kurtuluş mücadelesinin ardından Cumhuriyet tarihi ne zaman başlıyor? Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?

Kurtuluş Savaşı’nın ardından başlayan süreçte, 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Milli egemenliğe dayalı bir devlet olacağı da kanıtlandı. TBMM hükümeti seçiminde adayları gerekli oyu sağlayamıyordu. Türkiye Cumhuriyeti tarihi eksiklerin görülerek, tamamlanması için ortaya atılan seçenekler üzerinden başladı. Mevcut durum ve koşullar aslında Cumhuriyet’in kurulmasının bir kaçınılmaz olduğunu gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti Ne Zaman Kuruldu?


Cumhuriyet’in ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyet’in ilanı ise 29 Ekim 1923 olarak bilinir. Milletin yönetilme biçimi de bu şekilde belirlenmiş olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 25 Ekim 1923 yılımda ortaya çıkan kabine bunalımının ardından, yönetim biçiminin kusurları daha net ortaya çıkmıştır. 29 Ekim’de Anayasanın ilgili maddeleri güncellenerek, ülkenin yönetim şeklinin Cumhuriyet olarak tayin edilmesi sağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti İlanına Sebep Olan Durumlar


23 Nisan 1920 yılında Meclis’te açılış yapılarak milli egemenliğe dayalı olan bir devletin kurulduğu ilan edilmişti. Fakat bir yandan Kurtuluş Savaşı sürüyordu. Milli Birlik ve Beraberliğin bozulmaması adına, rejimin adı henüz belli değildi. Herhangi bir ayrılığa neden olmamak, karışıklığa sebep vermemek açısından Cumhuriyet ilan edilmeden meclis ile devletin kurulduğu ilan edilmişti.

Lozan Antlaşması ve Saltanatın kaldırılması, aslında yeni devletin yönetim rejimi sorununu da beraberinde getirmişti. Yeni devletin niteliği ne olacaktı? Hükümete bakıldığında, yönetim için prensibin milletin iradesine dayalı bir yönetim anlayışı olduğu da görülüyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir hükümetti. Ancak hükümeti yöneten bir başkan yoktu. Bu sebeple Meclis içinde bakanların seçimi için adayların gerekli oya ulaşmasında sorunlar yaşanması, devamlı bu problemin ortaya çıktı söz konusuydu. Bu durum Türkiye Cumhuriyet tarihi kapsamında, aslında demokrasi – cumhuriyet ile örtüşmeyen bir durumdu. Önlem alınması gerekiyordu.

Cumhuriyetin İlanı cumhuriyet bayramıCumhuriyetin İlanı


Mustafa Kemal Paşa’nın tavsiyesi ile 27 Ekim 1923 yılında Ali Fethi Okyar Bey başkanlığındaki hükümetin istifası ce Cumhuriyet Halk Partisi grubunun yeni hükümet listesi üstünde anlaşamamasının ardından, Atatürk 28 Ekim gecesi arkadaşlarını toplayarak bu problemin çözümü ile alakalı bir toplantı yaptı. Devletin niteliğinin cumhuriyet olduğunu saptayarak, bir yasa tasarısı üzerinde çalışmaları tamamlayarak hazırladı.

29 Ekim 1923’te Halk Partisi Meclis Grubu Bakanlar Kurulu listesi üzerinden anlaşmaya varamayınca, bazı milletvekilleri Atatürk’ten fikir alınması yönünde karara vardı. Atatürk gruptan zaman istedi. Ardından anayasanın bazı maddelerinin güncellenmesi gerektiğini söyledi. Okumak üzere katiplerden birine tasarıyı verdi. Tasarının okunması ile de artık devletin isminin konması da sağlanmış oldu.

Türk Devletinin adı: Türkiye Cumhuriyeti’dir. Sevgili Ülkem Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti İlanının Sonuçları


Peki, Cumhuriyet’in ilanının sonuçları ne oldu? Cumhuriyetin ilanı Türk Kurtuluş mücadelesinin siyasi alanda da bir zafere ulaşmasının sonucudur. Bu sayede başarı gözler önüne serilmiştir.

Osmanlı Monarşik yönetiminin Milli Mücadeleye karşı takındığı olumsuz bakış, batıdaki siyasi gelişmelere paralel olarak gerçekleşmiştir. Fakat bu gelişmelerin ardından beklenen durumların aksine bir Türk Devleti yok olmamış, çağdaş bir devlet kurulmuştur.

Mustafa Kemal Paşa2nın ilk Cumhurbaşkanı olan seçilmesi ile saltanatın kaldırılmasının ardından doğan devlet başkanlığı problemi de ortadan kalkmıştır. Cumhuriyetin ilanı, Türk Ulusunun çağdaş uygarlık seviyesine çıkaran inkılaplar için elverişli bir ortam hazırlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihi başlamıştır. Sonrasında devlet başkanları değişerek, Türkiye yönetiminin devamlılığı sağlanmıştır.

Millet iradesinin her zaman Türkiye’de yaşaması da bu yöntemin biçimi ile sağlanmıştır. Millet iradesi günümüzde de en iyi şekilde gözetiliyor.

Cennet Vatan Türkiyem Türk Bayrağı
 
Üst