Cennet Sevgisi

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

cennet-sevgisi.jpg


Cennet Sevgisi

İyi amel işleyen ve Allah'a itaatten sapmayan Müslümanlara vaat edilen cennet sevgisi ile iyi bir Müslüman olmak daha kolay olacaktır.

Cennet Ve Nimetleri

Cennet Müslümanların ebedi saadet yeri ve dünyadaki amellerin karşılığını aldığı yerdir. İşte bu yüzden Allah Kuran'da cenneti överek ibadete teşvik etmektedir. Tevbe Suresi 72. ayette “Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedî olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler va’detti. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.”

Ayette görüldüğü gibi mümin için asıl olan Allah'ın rızasını kazanmak ve sevgisine mazhar olmaktır. Cennet ise bunların yanında gelen bir ödül ve ibadete teşviktir. Cennet kısaca tüm arzularını gerçek olduğu ancak kötülüklerin bulunmadığı yer olarak nitelenebilir. İnsan Süresi 20. ayette de bu durum özetlemektedir. “Orada, görünce (sonsuz) nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.” ayeti ile Allah'ın nimetlerinin cennette görülmeye devam edileceği anlaşılır.

Mümin İçin Cennet

Cennet Müslümanlar için mükafatların en büyüğünü temsil eder. Bu yüzden her Müslüman cenneti sevmek ve oraya kavuşmak için çalışmalıdır. Zaten cennet hayallerin gerçek olduğu yer olduğundan sevmemek mümkün değildir.

Aç ve çıplak kalmanın olmadığı, boş söz işitilmeyen, köşklerde yaşanılan, cennet pınarlarından içilen, kuş eti yenen, sıcak ve soğuk gibi sorunların olmadığı en konforlu yer cennettir. Hatta huri ve gılmanlar gibi arkadaşlıklar da vaat edilmiştir. Bir insanın arzulayabileceği her şey cennette vardır. İşte bu yüzden dünyada arzu ve istekler dizginlenmelidir ki cennette ebedi saadete kavuşmak mümkün olsun.

Dünyadaki yalancı ve geçici güzellikler, cennetin sadece küçük bir yansımasıdır. İşte bu yüzden Müslümanlar bu geçici heveslere kanacakları zaman Cenneti düşünmelidir. Böylece haramdan uzak durup, Allahın rızasını kazanıp ebedi cennete kavuşabilirler.

Hz. Peygamber hadisinde cennet için "Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: Sâlih kullarım için ben, cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım." demiştir. İşte bu güzelliklere kavuşmak ise hakiki iman ve Salih amelden geçer.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/cennet-sevgisi.138/
 

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

Namaz oruç zekat hac kelime-i şehadet / bunlar ile aranızda bir sevgi bağı olsun.
Cennetin anahtarıdır sevgidir ! Etrafınıza sevgi tohumlarını ekin, günü geldiğininde o tohumlar filizlenip büyüyecek ve sizi cennete ulaştıracaktır.
 
26 Tem 2019
92
45

Cennet yada cehennem kaygısı barındırmıyorum içimde. Sadece Allah'ın rızasını istiyorum. Musab Bin Umeyr edasıyla sesleniyorum bu nesile "İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir."
 
12 Haz 2020
22
11

Cennete girmek Allahü Teâlâ'nın lütfu ve ihsanı iledir. İman ve namaz Cennet'in anahtarıdır. Cennette de günler vardır fakat Cennet günlerini dünyadaki günler gibi sanmamalıdır. Makbul müminlerin her sabah ve akşam; derecesi daha aşağı olanların ise, her cuma günü, Cennette tecelli-i cemalle ve rüyetle müşerref olacağı, Allahü teâlâyı görecekleri bildirilmiştir. Cennette Allahü teâlânın görüleceğine inanmak lazımdır. İnanmayan mahrum kalır demişlerdir. Fakat bunun üzerinde düşünmemeli, sorgulamadan inanmalıdır. Cennet hayatı dünya hayatıyla asla mukayese edilemez. Orada herkesin güzelliği her Cuma günü artacak, bu artışlar hiç bitmeden sonsuza kadar sürecektir. Cennette tekdüze, monoton bir hayat yoktur. Aynı şeylerden her gün farklı zevkler alınacak, her gün farklı farklı nimetlerle karşılaşılacaktır. Cennette hastalık, üzüntü, yaşlılık yoktur. Allah'ın kudreti sonsuzdur, o her şeye kâdirdir.
 
26 Tem 2019
92
45

Cennette de günler vardır fakat Cennet günlerini dünyadaki günler gibi sanmamalıdır. Makbul müminlerin her sabah ve akşam; derecesi daha aşağı olanların ise, her cuma günü, Cennette tecelli-i cemalle ve rüyetle müşerref olacağı, Allahü teâlâyı görecekleri bildirilmiştir.

Böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum.
Bunun teyit amaçlı kaynağını bizimle paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederim
 
12 Haz 2020
22
11

Böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum.
Bunun teyit amaçlı kaynağını bizimle paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederim
(İnsanlar, Cennette de âlimlere muhtaç olurlar. Her cuma günü, Allahü teâlâ, “Benden ne dilerseniz dileyin” buyurur. İnsanlar, [hiçbir şeye muhtaç olmadıkları, her çeşit nimete kavuştukları için] ne isteyeceklerini şaşırıp, âlimlere sorarlar. Âlimler de, istenmesi gerekeni söylerler.) [Deylemî, İbni Asakir]
(Cennette müminler, Allahü teâlâyı cuma günü göreceklerdir.) [Şir’a şerhi]
Genel tecelli bir Cuma günü kadar olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ Cennet ehline her Cuma günü tecelli eder.) [Cami-us-sagir]

Özel tecellide Cennettekiler eşit değildir. İlim ve ameldeki olgunluklarına göre görürler. En yüksek derecede olanlar, her zaman müşahede ederler. (Feraid-ül-fevaid)
 
21 Haz 2020
20
2

Cennette Arapça konuşulacağı muteber (güvenilir) dini kaynaklarda bildirilmiştir. Cennetin her yerinde ve Arş üzerinde (La ilahe illallah Muhammedün Resulullah) yazılıdır. Ayrıca Cennette evlilik de vardır. Fakat orada nefs-i emmare, günah işlemek vs. yoktur. Hakiki evlilik Cennette olacaktır. Herkes kendi eşini çok güzel görecek, kendi eşinden daha güzel birinin olmadığını düşünecektir. Bekar olarak ölen kimseler de çocuk olarak ölen kimseler de Cennette evlenecektir. Cennetteki herkes aynı yaşta olacaktır. Cennet ehlinin her birine hizmet edecek hurilerin, gılmanların verileceği, bekâr kimsenin kalmayacağı dinimizde bildirilmiştir. Orada Cennetteki tüm zevkler her gün artarak sonsuza kadar devam edecektir.
 
17 Kas 2013
48
25

“Cennete girecek olan topluluklardan öyleleri vardır ki kalpleri kuş kalbi gibidir.”

(Müslim, Cennet, 27)
 
Üst