Cenazesini 70 Bin Meleğin Taşıdığı Sahabe

ikra

Yönetici
23 Ocak 2015
606
662

sadbinmuaz-cenazesini-70bin-melek-tasidi.png


Cenazesini 70 Bin Meleğin Taşıdığı Sahabe

Yeryüzüne hiç ayak basmamış 70 bin meleğin indiği sahabe Sa’d bin Muaz (ra) kısa dünya hayatında sadece 6 yılını Müslüman olarak geçirmiştir. Bu kısa süre içinde Müslümanlık görevlerinde çok büyük hizmetlere vesile olan ve Peygamber (s.a.v) Efendimizin dilinde ‘’ Ensar içinde en sevgili olma’’ şerefine nail olan yüce bir sahabe olmuştur.

Sa’d Bin Muaz (ra) Kimdir?

Sa’d bin Muaz (ra), Evs kabilesinin reisiydi ve Mus’ab bin Umeyr (ra) aracılığı ile kalbinde İslam davası kökleşmiştir. Daha sonra tüm Evs kabilesinin hidayete ermesini aracı olmuştur. İlk Müslüman olur olmaz iki rekat namaz kılar ve kavmini bir araya toplayarak onlara şöyle buyurur; ‘’ Ey Eşheloğullrı! Beni nasıl bilirsiniz? ‘’ dedi.

‘’ Sen bizim efendimiz, en güvenilir adamımız ve en fazla ileri görüşe sahip olanımızsın.’’ dediler.

Sa’d bin Muaz (ra) da buyurdu ‘’ Ben de size söylüyorum ki, hepiniz benim gibi Allah’a ve Resulüne (s.a.v) iman etmeye başlayıncaya kadar ben içinizde bulunan hiçbir erkek ya da kadın ile konuşmayacağım.’’ dedi.

Yapılan bu konuşma sonrasında kabile içinde akşama kadar bütün erkek ve kadın Müslüman olmuştur. Hicretin 5. yılındaKureyş müşrikleri Medine’yi muharasa etmişlerdir. Müslümanlar çok zor durumdaydılar. Araka adında bir müşrik elinde yayıyla Sa’d bin Muaz’ı (ra) gözlemekte ve nitekim oku atınca sahabenin kol damarlarından birini parçaladı.

Ağır yaralanan Hz. Sa’d dua etmeye başladı. ‘’ Ya Rabbi! Şayet Kureyş ile aramızda olan savaş devam edecekse ben hayatta kalayım ve Peygamberimize (s.a.v) eziyet edenlerin ve O’nu yalanlayan bu adamlarla savaşmaktan hoşlandığım kadar hiçbir şeyden hoşlanmıyorum. Eğer aramızda olan savaş bitiyorsa şehadet mertebesine yükselt.’’ diye dua etti.

Peygamberimiz Beni Kureyza Yahudilerinin yaptıkları anlaşmayı bozması sonucunda hakemlik yapması için Sa’d bin Muaz’ı seçti ve hüküm vermesini söyledi. Hüküm verdikten sonra çadıra döndü ve yarası açılan Sa’d bin Muaz (ra) şehit oldu. Peygamberimiz (s.a.v) ‘’Cenazesi için yeryüzüne ayak basmamış 70 bin melek inmiştir.’’ diye buyurmuştur.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/cenazesini-70-bin-melegin-tasidigi-sahabe.74/
 
19 Ara 2012
17
10

Medîne tekbîrle çınladı
Abdüleşheloğulları, reisleri Sa'd bin Mu'âz'ın Müslüman olduğunu ve kendilerini de İslâma da'vet ettiğini duyar-duymaz hep birlikte Müslüman oldular. O gün akşama kadar, Medîne semâlarını Kelime-i şehâdet ve tekbîr sedâlarıyla çınlattılar.
 
13 Haz 2020
5
5

Eshab-ı Kiram'ın her biri gökteki yıldızlar gibidir. Her birinin hayatından çıkaracağımız dersler vardır, hikmetli sözleri bize ışık tutmaktadır. Paylaşımınız için teşekkür ederim, tüyleri diken diken eden bir yazı. Tabii ki biz o büyükler gibi olamayız, onlar bu ümmetin en üstünleridir, onlar Resulullah'ı görme şerefine erişmişlerdir. Eshab-ı Kiram'ı kendimize örnek almak ve onların yolundan gidebilmek temennisiyle.
 
12 Haz 2020
31
20

Saadet çağında, özündeki sese kulak verip İslam nimetiyle şereflenen ashab-ı kiram büyük bir değişiklikle birden gökteki yıldızlar gibi parlıyor ve insanlığa rehber oluyorlar. Onların Müslüman oluşu, sevgili Peygamberimize itaat ve teslimiyetleri, sevgileri, celadet, cesaret ve kahramanlıkları bizlere en güzel örnek teşkil ediyor, işte bu bahadırlardan birisi Hz. Sa'd bin Muaz'dır.
O ömrünün otuz birinci yılında Müslüman oluyor. Otuz yedinci yılında da şehit olarak dar-ı bekaya intikal ediyor. Cennetü'l-Baki'a defnediliyor.
Kısa bir hayat Sa'd bin Muaz'ın ki... Fakat Allah ve Resulü sevgisiyle dopdolu... Malı, canı o yolda feda ederek ömrünü bereketlendiriyor.
 
18 Şub 2017
37
29

Cebrâil aleyhisselâm, Peygamber efendimize gelip dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Bu gece senin ümmetinden vefât edip de vefâtı melekler arasında müjdelenen kimdir?

Bunun üzerine Peygamber efendimiz hemen Sa'd bin Mu'âz'ın hâlini sordu. Evine götürüldüğünü söylediler. Peygamber aleyhisselâm yanında Eshâb-ı kirâm'dan ba'zıları olduğu hâlde Sa'd bin Mu'âz'ın yanına gitti.

Yolda süratli gitmeleri sebebiyle Eshâb-ı kirâm dediler ki:
- Yorulduk yâ Resûlallah.

Bunun üzerine, Peygamber efendimiz:
- Melekler Hanzala'nın cenâzesinde bizden önce bulundukları gibi Sa'd'ın da cenâzesinde bizden önce bulunacaklar. Biz önce yetişemeyeceğiz, buyurarak hızlı gitmelerinin sebebini açıkladı.

Peygamber efendimiz, Sa'd bin Mu'âz'ın yanına gelince, onu vefât etmiş olarak buldu. Baş ucuna durup, Sa'd bin Mu'âz'ın künyesini söyleyerek buyurdu ki:
- Ey Ebû Amr! Sen reislerin en iyisi idin. Allah sana saâdet, bereket ve en hayırlı mükâfatı versin. Allaha verdiğin sözü yerine getirdin. Allah da sana va'dettiğini verecektir.
 
17 Kas 2013
48
25

Rabbim sen iman eden tüm sahabelere rahmet et. Onları cennet ile mükaftlandir. Yüreğimiz senin, eşsiz kitabın Kur'an, peygamberimizin ve onunla aynı cephede saf tutan asr-ı saadet kuşağında yer alanlara dopdolu.

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"
 
19 Eyl 2019
31
21

Allah ona ve tüm sahabelere rahmet etsin. Mekanları cennet Firdevs olsun. Karşımıza Musab Bin umeyr yürekli insanlar çıkarsın Sa’d bin Muaz (ra) onun vesilesi ile islamin parlayan bir yıldızı haline geldi.
 
Üst